Tüzük, kişiler ve malların yeşil hat üzerinden hareketlerini düzenlemektedir.

Tüzük, her yıl Komisyon tarafından onaylanan ve Konsey’e gönderilen bir rapor hazırlayan, Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü Kıbrıs Türk toplumu Görev Gücü tarafından yönetilmektedir (Bakınız Yeşil Hat Tüzüğü’nün Uygulanmasına ilişkin Yıllık Rapor – 2011).

Konsey iki yıl sonrasında, 27 Şubat 2006’da, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçlayan yasal aracı oluşturan “Mali Yardım” Tüzüğü’nü onaylamıştır (389/2006 Sayılı Konsey Tüzüğü). Tahsis edilen mali kaynak 259 milyon € değerindeydi. Mali Yardım Tüzüğü de Bölgesel ve Kentsel Politikalar Genel Müdürlüğü Kıbrıs Türk toplumu Görev Gücü tarafından yönetilmektedir.