Giriş
 

Kıbrıs, Avrupa Birliği'ne 2004 yılında katıldı. AB, o zamandan bu yana nihai bir çözüme ulaşmak ve on yıllardır süren bölünmüşlüğü sona erdirmek için adanın iki toplumunu desteklemektedir.

AB yardımının amaçlarından birisi adada kapsamlı çözümün önünü açmak amacıyla iki toplumu ekonomik olarak birbirine yakınlaştırmak olmuştur.

Bu nedenle, AB'nin Kıbrıs'a sağladığı desteğin büyük bir kısmı adadaki Kıbrıs Türk toplumu ekonomisinin geliştirilmesine odaklanmaktadır. AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı, 2006'daki başlangıcından 2021'in sonuna kadar yaklaşık 656 milyon Euro mali destek sağlamıştır.

Program, tarım, çevre, altyapı, sivil toplum, toplumsal kalkınma, kültürel miras, eğitim ve telekomünikasyonun yanı sıra özel sektörün gelişimi, işgücü piyasası, geçişler, trafik güvenliği ve enerji gibi alanlarda projeleri desteklemektedir. AB Yardım Programı, AB politikası hakkında da bilgi sağlamakta ve AB ile mevzuat uyumunun Topluluk Müktesebatı doğrultusunda sağlanmasını teşvik etmektedir.

 

2006 - 2022 ARASINDA YARDIM PROGRAMI KAPSAMINDA HEDEFLERE GÖRE SAĞLANAN FİNANSMAN DAĞILIMI

Toplam 656 Milyon Euro

EU Funding
 •   1 - Altyapı ve çevre
 •   2 - Sosyo-ekonomik kalkınma
 •   3 - Güven yaratma
 •   4 - KTt'yi AB'ye yakınlaştırma
 •   5/6 - AB müktesebatına hazırlık
 •   Reserv (destek ve çözüm)
 

Farklı birçok alanda sağlanan bu destek olumlu etkiler yaratmıştır:

ÖNEMLİ BAŞARILAR (2006-2022)

Altyapının geliştirilmesi ve yeniden yapılandırılması:

 • Su kaçaklarını durdurmak ve yüksek kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla 263 km yeni su borusu döşendi
 • Sık sık sızıntı yapan ve yeraltı sularını kirleten septik tankların yerine 125 km kanalizasyon şebekesi inşa edildi
 • Her gün 312 000 kişinin ürettiği atık suyu işleyen üç atık su arıtma tesisi inşa edildi
 • 10 hava kalitesi izleme istasyonu temin edilerek Kıbrıs Türk toplumu genelinde hava kalitesini ölçmek için entegre bir ağ oluşturuldu
 • Kormakitis'in Maronit köyünde, tüm Kıbrıs toplulukları için çok kültürlü bir etkinlik mekanı ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek bir toplum merkezi inşa edildi.

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi:

 • 2021-2024 yılları arasında Kıbrıs Türk toplumunda pan-Kıbrıs Helloumi/Hellim AB kalite etiketi planının uygulanmasını desteklemek için 40 milyon Euro tahsis edildi
 • İnovasyonu, rekabet edebilirliği, yeşil ve dijital geçişleri ve AB standartlarını desteklemek amacıyla KOBİ'lere ve start-up'lara 18 milyon Euro değerinde 160'tan fazla hibe verildi
 • 2 400 işletmenin COVID-19 krizinin 2020-2022 yılları arasında ekonomide yarattığı etkilerle başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla 10 milyon Euro destek sağlandı
 • 2019-2022 döneminde işletmelere ve ilk kez girişimcilere 4.000 saatin üzerinde danışmanlık, değerlendirme, bire bir mentorluk ve eğitim atölyeleri verildi
 • Müfredat reformu, sürekli mesleki gelişim, mesleki eğitim ve öğretimin modernizasyonu için eğitim sektörüne yaklaşık 24 milyon Euro değerinde uzun vadeli destek sağlandı
 • Çocukların ve öğretmenlerin deney yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla 48 ilkokul ve 46 ortaokula fen laboratuvarı ekipmanları teslim edildi
 • AB standartlarıyla uyumlu bir dizi hibe programı, eğitim seminerleri ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla kırsal kalkınmaya 35 milyon Euro destek sağlandı

Uzlaşının, güven yaratıcı önlemlerin, güçlü bir sivil toplumun, AB değerlerinin ve AB hukuk düzeninin desteklenmesi

 • Kıbrıslı Türklere AB üye ülkelerinde üniversite eğitimi veya staj için 2 000'den fazla burs desteği sağlandı
 • 1 028 kişinin kalıntılarını çıkaran ve kimliklerini tespit ederek ailelerine teslim eden İki toplumlu Kayıp Şahıslar Komitesi'ne 36 milyon Euro destek sağlandı
 • Kıbrıs genelinde 100 'den fazla kültürel miras alanını restore eden ve koruyan İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi'ne 24 milyon Euro destek sağlandı
 • AB Bilgi Merkezi 2015 yılında atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenleyerek, sosyal medya ve interneti kullanarak Kıbrıs Türk toplumunu AB politikaları ve Yardım Programı hakkında bilgilendirmek amacıyla kuruldu
 • Çoğu Kıbrıs Türk toplumundan 101 sivil toplum örgütüne (STÖ) insan haklarından çevrenin korunmasına kadar 83 proje için 16 milyon Euro’yu aşkınhibe desteği sağlandı
 • Kıbrıslı Türk STÖ'lerin strateji ve savunuculuk, hak temelli yaklaşımlar, kaynak yaratma ve iletişim konularındaki kapasitelerini güçlendirmek için 109 eğitim düzenlendi
 • 240'tan fazla yasal metnin AB müktesebatına uygun şekilde hazırlanmasında Kıbrıslı Türklere destek olmak üzere AB üye ülkelerinden 260'tan fazla farklı uzman seferber edildi