18.10.2022 "Hep Birlikte İnsan Ticaretine Karşı" Konulu Panel
Avrupa Komisyonu, AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü kapsamında bugün düzenlenen “Hep Birlikte İnsan Ticaretine Karşı” konulu panel etkinliğiyle modern köleliğin ortadan kaldırılması için her düzeyde ve birçok farklı paydaş tarafından harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlik Ayrıntıları

Lütfen linkteki başvuru formunu doldurun
https://bit.ly/3VdI45U

Yeni AB İnsan Ticareti ile Mücadele Stratejisi, suçun önlenmesi, insan tacirlerini adalete teslim etme ve mağdurları koruma ve güçlendirme konularına odaklanmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava, etkinlikte yaptığı konuşmada, iğrenç insan ticareti suçunun cinsiyet boyutuna işaret ederek, “Kıbrıs Türk toplumu söz konusu olduğunda, insan ticaretinin artık suç sayılmasından çok memnunum ancak bu ilerlemeye rağmen halen yapılması gereken çok şey var. Ayrıca, adanın yeniden birleşmesine giden yolu açmaya yardımcı olan bilgi alışverişi ve birbirlerinden öğrenerek iki toplumlu işbirliğini geliştirmeye ihtiyaç vardır. Beni biraz iyimserlikle dolduran şey, Kıbrıs Türk toplumunda insan ticaretiyle mücadeleye devam etmeye kararlı çok sayıda kişi ve kuruluşun bulunması ve AB'nin bu girişimleri desteklemeye devam etmesi” diyerek, AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Stratejisi’ni oluşturan temel unsurların, insan ticaretine yol açan talebi azaltarak insan tacirlerinin iş modelini bozmak, kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm mağdurları desteklemek ve güçlendirmek olduğunun da altını çizdi.

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında, var olan durumun iyileştirilmesi ve insan ticaretinin önlenmesini amaçlayan projeleri desteklemek için 2018 yılında 1 milyon Euro’luk bir çağrı yaptı. Hali hazırda, Avrupa Komisyonu, insan ticaretiyle mücadele kapsamında çok paydaşlı birliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren birkaç sivil toplum kuruluşundan oluşan İnsan Hakları Platformu’na finansal destek sağlamaktadır.

Açılış konuşmasının ardından gazeteci Aysu Basri Akter’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Kiersten Strachan, Step Up Stop Slavery (Köleliği Durdurmak için Adım At) sivil toplum örgütünden Katerina Stephanou ve İnsan Hakları Platformu’ndan (İHP) Fezile Osum, Kıbrıs’taki insan ticaretiyle ilgili mevcut durum, bu alanda yürütülen proje ve çalışmaların yanı sıra, insan ticaretinin tüm yönleriyle ele alınabilmesi için gerekli koordinasyon ve ortaklıkların geliştirilmesiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.