AVRUPA YEŞİL DÜZENİ VE KIBRIS'TA SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ PLANLAMASI

Avrupa Komisyonu, AB Sürdürülebilir Enerji Haftası (EUSEW) kapsamında, 23 Kasım 2021 Salı günü düzenlenen iki toplumlu webinarda Kıbrıs'ta sürdürülebilir enerji planlamasının önemini vurguladı. Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen AB Sürdürülebilir Enerji Haftası (EUSEW), Avrupa'da yılın yenilenebilir enerji kaynaklarına ve verimli enerji kullanımına adanmış en büyük etkinliğidir. Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi’nin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.

https://www.facebook.com/ABBilgi/videos/929931701252480 

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü Alain Joaris açılış konuşmasında, toplumlar arasında iş birliği yapmanın adanın bütününde sağlayacağı kapsamlı faydaları vurgulayarak, “Kıbrıs'ın yenilenebilir enerji potansiyeli oldukça yüksek, bu anlamda yıllık verim oranı Avrupa'nın en yüksek oranlarından birisini oluşturmaktadır. Yenilenebilir enerjinin, sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve fosil yakıt pazarlarına bağımlılığın azaltılması dahil olmak üzere birçok potansiyel faydası vardır. Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumları arasında ortak çabaların sarf edilmesi ada genelinde daha sürdürülebilir sonuçların elde edilmesini sağlayabilecektir; bu durum Kıbrıs'ın bir bütün olarak refahı açısından da önem taşımaktadır. İki toplumun altyapılarının daha uyumlu hale getirilmesi Kıbrıs'ı kapsamlı çözüme hazırlamaya yardımcı olacaktır" dedi. 

Kıbrıs'ın dört bir yanından alanlarında uzman konuşmacılara ev sahipliği yapan webinara Çevre ve Kimya Mühendisi, Yenilenebilir Enerji ve Enerji Yönetimi Uzmanı Anthi Charalambous; Makine Mühendisi, Enerji Uzmanı Prof. Dr. Serkan Abbasoğlu; Çevre Mühendisi, İklim Değişikliği ve Enerji Tasarım Uzmanı Marina K-A Neophytou ve Çevre Mühendisi, Güneş Enerjisi Uzmanı Sibel Paralik konuşmacı olarak katılmışlardır. Konuşmacıların webinarda ele aldığı konular arasında mevcut enerji yönetimi modelleri, iki toplumlu ortak çabalar, enerji alanında gerekli değişiklikleri yaparak Avrupa Yeşil Düzeni’ne uyum sağlama olanakları ve Avrupa Yeşil Düzeni’ni de göz önünde bulundurarak atılabilecek ve karşılıklı yarar sağlayabilecek ortak adımlar yer almıştır.

Kıbrıs’ın elektrik şebekesinin enterkonnekte olmasının sağlanması şu ana kadar iki toplumlu işbirliği alanında elde edilen başarılardan birisi olmuştur. Ayrıca, Kıbrıs'ta rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme ve artırma bakımından da büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bu konular webinarda yalnızca toplumlar arası iş birliği bağlamında değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın bir bütün olarak Avrupa Yeşil Düzeni’nde belirlenen hedeflere daha da yakınlaştırılması açısından da ele alınmıştır. Avrupa'nın iklime zararsız hale getirilmesi ve doğal yaşam alanlarının korunması insanlar, gezegen ve ekonomi için olumlu bir gelişme olacaktır. 

Webinar, soru-cevap bölümünün ardından etkinliğin moderatörlüğünü yapan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Görkem Çelik'in genel değerlendirmesiyle sona ermiştir.