AB Bilgi

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında verdiği destek devam ediyor.

BASIN AÇIKLAMASI

KIBRIS TÜRK TOPLUMU İÇİN AB MALİ YARDIM PROGRAMI

Lefkoşa, 24 Ocak 2019

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde ekonomik kalkınma, altyapı, çevre ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye yakınlaştırma konularına yönelik verilen destek devam etmektedir. Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek kapsamında, sivil toplum örgütleri, girişimciler, KOBİ’ler, kırsal bölgelerdeki çiftçiler, okullar, yaşam boyu öğrenim kurumları ile yerel topluluklara destek sağlamaktadır.

 

Avrupa Komisyonu, 2.3 milyon Euro değerinde sekiz hibe sözleşmesi imzaladı.

 

Avrupa Komisyonu, altıncı Sivil Toplum İş Başında teklif çağrısı kapsamında 2018 yılı Aralık ayında, çeşitli sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) ile kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, sosyal yardım ve demokrasi, temel hak ve özgürlükler, kültürel çeşitlilik ve uzlaşının teşvik edilmesi ve savunulması konusunda sivil toplumun etkisini artırmak ve ayrıca Kıbrıs genelindeki ve/veya diğer AB Üye Devletleri'ndeki STÖ’ler ile birlikte toplumun ihtiyaçlarına hitap edebilmek için ortaklıklar, işbirliği ve ağ oluşturulmasını güçlendirmek hedefiyle toplam 2.3 milyon EURO değerinde 8 sözleşme imzalamıştır.

 

İmzalanan sözleşmeler, aşağıda belirtilen alanlara yöneliktir: Kadın ve çocuklara yönelik aile içi şiddetin engellenmesi; LGBTI+ bireylerin insan haklarına erişimlerinin iyileştirilmesi; hasta hakları konusunda farkındalık yaratmak ve  uygulamaya geçilmesi; sanat aracılığıyla çoğulcu bakış açıları, demokratik değerler, çeşitlilik, eleştirel fikirler ve kültürler arası hoş görü hakkında farkındalığın yaratılması; basın özgürlüğü ve temel insan haklarının teşvik edilmesi için gazeteciler ve basın kuruluşlarının kapasitelerinin artırılması; Kıbrıs’taki barış söyleminde gençlerin kapasitesinin artırılmasına katkı koyulması; çevre aracılığıyla demokrasi, yönetişim ve barışın inşa edilmesi konusunda sivil toplumun rolünün geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının barış içinde bir arada yaşamasına katkı sağlanması. 2007 yılından itibaren Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs’ın kuzeyinde Sivil Topluma yönelik toplam 12 milyon Euro miktarında altı teklif çağrısı yapılmıştır.

 

AB’nin Ekonomik Kalkınmaya Desteği 3 milyon Euro ile “Yenilikçi Girişimcilik ve Diyalog” aracılığıyla Devam Ediyor

 

Avrupa Komisyonu, “Yenilikçi Girişimcilik ve Diyalog” projesinin yürütülmesi için Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO) ile 3 milyon Euro değerinde bir anlaşması imzaladı. Bu üç yıllık projenin hedefi, inovasyon, kapsayıcı ve girişimci katılım, toplum diyaloğu ve bilgi paylaşımına yönelik ortak alanlar açmaktır.

 

Proje, girişimciler, yenilikçiler ve araştırmacılara hizmet sağlanması ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi konularında faaliyet göstermek üzere eski Lefkoşa’da bir inovasyon merkezinin kurulmasını hedeflemektedir.  Ayrıca, Kıbrıs Diyalog Forumu ile işbirliği yapılarak toplumlar arası diyalog teşvik edilecektir. 

 

Proje, gelişimlerinin erken aşamalarında olan şirketler için fırsatlar yaratarak,  2018 yılında hayata geçirilen “Rekabet Edebilir İşletmeler, Kümeler ve İş Destek Kuruluşları” hibe programı gibi Avrupa Komisyonu tarafından Kıbrıs Türk toplumu özel sektörüne sağlanmakta olan destek için tamamlayıcı olacaktır. Bu program kapsamında şirketler tarafından yapılan yatırımlara, 100.000 ile 250.000 Euro arasında değişen mali destek ve eş finansman sağlanacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen değerlendirme süreci devam etmektedir. 5 milyon Euro’ya kadar toplam miktara sahip sözleşmelerin 2019 yılında imzalanması öngörülmektedir.

 

Avrupa Komisyonu, altyapının desteklenmesi için 14.2 Milyon Euro değerinde sözleşmeler imzaladı

 

Avrupa Komisyonu, Lefkoşa’nın kuzeyinde yeni bir kanalizasyon hattının inşa edilmesi için 10.9 milyon Euro değerinde yeni bir iş sözleşmesi ile 0.7 milyon Euro değerinde bir hizmet sözleşmesi imzaladı. Yapılacak olan çalışmalar arasında takriben 13 kilometrelik kanalizasyon ve dört pompa istasyonundan oluşacak olan Lefkoşa'nın kuzeyine yönelik Kanalizasyon Ana Hattı’nın Lefkoşa bacağının inşaatı yer almaktadır. Lefkoşa merkez ile Lefkoşa’nın kuzey ve güneyini kapsayan mevcut kanalizasyon hattı şu anda tam kapasiteyle çalışmaktadır. Kanalizasyonun kısıtlayıcı kapasitesi, şehrin kuzey kesiminde daha fazla geliştirme yapılmasını sınırlandırmaktadır.  Lefkoşa'nın kuzeyine yönelik Kanalizasyon Ana Hattı, Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi'ne uygun olarak Mia Milia/Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi'ne daha çok kentsel bölgenin bağlanmasına olanak sağlayacaktır.

 

Avrupa Komisyonu, Morphou/Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık suların yeniden kullanılması amacıyla bir sulama sisteminin inşa edilmesi için 2.1 milyon Euro değerinde yeni bir iş sözleşmesi ile 0.5 milyon Euro değerinde bir hizmet sözleşmesi imzaladı. Morphou/Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan atık su, belirli tarımsal ürünlerin sulanması için gerekli olan kalite standartlarını karşılamaktadır ve mevcut tesisin batısında yer alan ve ağırlıklı olarak narenciye ve zeytin bahçelerinden oluşan takriben 30,000 m²’lik bir alanın sulanmasında kullanılacaktır.

Avrupa Komisyonu, Hibe Destek Ekibi için 1.5 milyon Euro değerinde bir sözleşme imzaladı

Avrupa Komisyonu, kırsal kalkınma, özel sektörün geliştirilmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi, toplumun geliştirilmesi ve sivil toplum alanlarında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik hibe programlarının yürütülmesine destek sağlamak için 1.5 milyon Euro değerinde yeni bir hizmet sözleşmesi imzaladı. 2008 yılından itibaren Komisyon ile sözleşmeli olarak çalışan Proje Yönetim Birimi, Mali Yardım Programı aracılığıyla finanse edilen hibe programlarının uygulanması konusunda sözleşme makamının yanı sıra Kıbrıs Türk toplumundaki potansiyel ve gerçek hibe faydalanıcılarına hizmet sağlamaktadır. Bu yeni sözleşme, hibe programlarının hazırlanması, lansmanı, değerlendirilmesi, uygulanması ve izlenmesinde yardımcı olarak bu hizmetlerin sürekliliğini temin edecektir.

Avrupa Komisyonu, Eğitimde Yenilik ve Değişim Hibe Programı kapsamında 1.3 milyon Euro karşılığında 10 hibe sözleşmesi imzaladı

 

Avrupa Komisyonu, Eğitimde Yenilik ve Değişim Hibe Programı kapsamında okullar ve yaşam boyu öğrenim kurumları ile 1.3 milyon Euro miktarında 10 sözleşme imzaladı. Hibe sözleşmeleri 50.000 ile 200.000 Euro arasında değişmektedir ve okullardaki eğitim ve öğrenim uygulamalarının AB standartlarına getirilmesi ve en iyi uygulamaları örnek alarak geliştirilmeye odaklanmaktadır. Buna ilaveten gençler ile kadınların istihdam edilebilirliklerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenim programları hedeflenmektedir. Hibe projeleri bu sonbaharda uygulanmaya başlanmış ve 2021 yılı başlarında tamamlanmaları beklenmektedir.

 

İmzalanmış olan beş okul projesi, özellikle özel eğitime gereksinim duyan çocukların hareketliliği ve toplumsal katılımına odaklanmaktadır. Buna ilaveten projeler, ilkokul öğrencilerine yönelik teknoloji yardımıyla İngilizce ve Rumca dillerini öğrenme uygulamalarının geliştirilmesine ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik müfredat dışı etkinliklere odaklanmaktadır. İmzalanan beş yaşam boyu öğrenim projesi ise, gençlerin ve kadınların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesine, Kıbrıs Türk toplumunda sosyal girişimcilik uygulamalarının geliştirilmesine ve gençler ile engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmaya yönelik yaşam boyu öğrenim programlarının geliştirilmesine odaklanmaktadır. 

Haberler

Avrupa Günü 2019 Fotoğraf Yarışması
SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM 2019! Avrupa Günü, her yıl 9 Mayıs tarihinde, Avrupa'da barış ve…08.08.2019
AB Bilgi Merkezi Haziran 2019 Bülteni çıktı!
Okumak için tıklayın12.07.2019
AB Bilgi Merkezi Mayıs 2019 Bülteni çıktı!
Okumak için tıklayın.28.06.2019
Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu Konferansı…
Avrupa Komisyonu sizleri, Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu: "Daha Sağlıklı Hayvanlar, Daha…29.05.2019

Etkinlik Takvimi

Sürdürülebilir Enerji'de Yeni Uygulamalar Semineri
10.07.2019
18:00

Details >>>
Derinya'da Bir Caz Gecesi
08.07.2019
20:30

Details >>>
Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu Konferansı
13.06.2019
09:30

Details >>>
Avrupa Günü 2019 Kutlamaları
25.05.2019
10:00

Details >>>
Döngüsel Ekonominin KOBİ'ler için Potansiyelini Keşfedin
04.04.2019
15:30

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Çeşitlilik Festivali
21.03.2019
15:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Caz Gecesi
12.03.2019
20:30

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu Sunumu
13.12.2018
15:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Semineri
26.11.2018
05:30

Details >>>
AB tarafından finanse edilen Güngör/ Koutsoventis Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Aşama II Kapasite Geliştirme Çalışmaları Tamamlanma Sunumu
22.10.2018
10:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli
18.10.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi - Araştırmacılarla Buluşma
28.09.2018
18:30

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Mağusa
12.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Girne
11.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Lefkoşa
10.09.2018
17:00

Details >>>
İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli
27.07.2018
10:30

Details >>>
Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma Konferansı
13.07.2018
10:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 2018 Lefkoşa
06.07.2018
14:00

Details >>>
LGBTi Haklarının Tanınması
26.06.2018
18:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Otello Kalesi
05.06.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2018 Kutlamaları
26.05.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Lefke
15.05.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Mağusa
09.05.2018
20:30

Details >>>
İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler Paneli
30.04.2018
10:30

Details >>>
Bedesten'de Bir Şeher Akşamı Konseri
16.04.2018
20:00

Details >>>
Çeşitlilik Festivali
10.04.2018
15:00

Details >>>
Cam Tavanı Kırma Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası Paneli
28.03.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu ve 2018 Öncelikleri Sunumu
25.01.2018
14:00

Details >>>
Kadın, Şiddet ve Medya Semineri
15.01.2018
18:00

Details >>>
Girişimcilik Ekosistemi Etkinliği
15.12.2017
14:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Paneli Lefkoşa'da
08.11.2017
14:30

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Lapithos/Lapta
25.10.2017
10:00

Details >>>
Gençlik Çevre Festivali - Yeşil Tutun, Temiz Tutun!
21.10.2017
14:00

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Trikomo/İskele
11.10.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Otomobilsiz Yaşam Günü
23.09.2017
10:30

Details >>>
Panel: Temiz, Akıllı, Paylaşımlı Ulaşım
19.09.2017
14:30

Details >>>
Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı Açılış Etkinliği Büyük Han'da
13.07.2017
06:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri
11.07.2017
18:30

Details >>>
Daha Yeşil Bir Gelecek İçin "Yeşil Meslekler"
07.07.2017
10:30

Details >>>
Otello'da Bir Yaz Gecesi
06.07.2017
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Mağusa
10.06.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Eğitim ve İş Dünyası Becerilerin Geliştirilmesi İçin Elele
23.05.2017
18:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Çeşitlilik İçinde Birlik
20.05.2017
10:00

Details >>>
Roma Antlaşması’nın 60. Yılında "Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği" Resepsiyon ve Konser
26.04.2017
19:30

Details >>>
Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu II: Yeşil Atık
20.04.2017
10:30

Details >>>
Çeşitlilik İçinde Birlik Poster Yarışması Lansmanı
19.04.2017
11:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Mağusa
30.03.2017
09:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Lefke
28.03.2017
09:30

Details >>>
Film Gösterimi "Amal" ve Tartışma
24.03.2017
18:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Çalıştayı
23.03.2017
10:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu - Mağusa
17.03.2017
15:00

Details >>>
İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
16.03.2017
10:00

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Paneli
13.03.2017
14:30

Details >>>
Eşit İşe Eşit Ücret - Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma Paneli
09.03.2017
14:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Konulu Kampanya Çalıştayı
27.02.2017
09:00

Details >>>
İnsan Hakları Film Günleri Açılış Resepsiyonu ve Film Gösterimi
26.01.2017
19:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu
17.01.2017
15:00

Details >>>
Ödül Töreni: Trafik Güvenliği Video Yarışması
13.01.2017
15:30

Details >>>
Ödül Töreni: Pil Toplama Yarışması
11.01.2017
15:00

Details >>>
Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün Paneli
06.01.2017
10:30

Details >>>
Atık Azaltma - Geri Dönüşüm Forumu
20.12.2016
09:00

Details >>>
Avrupa KOBİ Haftası 2016: "Yeşil Ekonomi" Etkinliği
15.12.2016
14:30

Details >>>
Kadına Yönelik Şiddete Dur De! Paneli
25.11.2016
10:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Video Yarışması Lansmanı
11.11.2016
10:30

Details >>>
Enerji Verimli Binalar, Yeşil Enerji Paneli
25.10.2016
15:00

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma II
21.10.2016
15:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma
18.10.2016
15:45

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
30.09.2016
09:00

Details >>>
#BeActive Paneli
28.09.2016
10:30

Details >>>
Film Gösterimi - "Aptallık Çağı"
16.08.2016
20:30

Details >>>
Flapper Swing Jazz Konseri
12.08.2016
21:00

Details >>>
Surlariçi'nde Bisiklet Turu
06.08.2016
18:00

Details >>>
Lefkoşa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
29.07.2016
09:30

Details >>>
Yeşilyurt - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
27.07.2016
09:30

Details >>>
Girne - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
26.07.2016
09:30

Details >>>
Mehmetçik - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
22.07.2016
09:30

Details >>>
Mağusa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
19.07.2016
09:30

Details >>>
Instagram Yarışması Ödül Töreni
21.06.2016
16:00

Details >>>
Film Gösterimi: YUVA
17.06.2016
20:00

Details >>>
Kompost Yapımı Atölye Çalışması
13.06.2016
16:00

Details >>>
Panel: İnşaat ve Ambalaj Atığı Yönetimi ve Geri Dönüşüm
09.06.2016
10:30

Details >>>
Yeşil Hafta 2016: Lansman ve Pil Toplama Yarışması
03.06.2016
19:00

Details >>>
Gençlik Günü - AB’nin Gençlik Politikaları ve Konuları Münazarası
28.08.2015
10:30

Details >>>
Gençlik Günü - Bilgilendirme Oturumu / Sohbet Café @ Narnia
27.08.2015
18:30

Details >>>
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci Paneli
31.07.2015
11:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Lefka/Lefke
30.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Morphou/Güzelyurt
29.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Kiados/Serdarlı
28.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Komi Kebir/Büyükkonuk
27.07.2015
18:00

Details >>>
Çevre Temalı Sergi
30.06.2015
15:00

Details >>>
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Paneli
29.06.2015
17:00

Details >>>
Yeşil Hafta Fuarı
13.06.2015
16:00

Details >>>
Doğa ve Biyoçeşitlilik Paneli
02.06.2015
10:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya
26.05.2015
15:00

Details >>>
Çocuklara Hikaye Anlatımı
23.05.2015
11:00

Details >>>
Film Gösterimi "Almanya"
20.05.2015
18:30

Details >>>
Avrupa Günü Etkinliği - Çocuklar için Resim ve Fotoğraf Yarışması
13.05.2015
17:00

Details >>>
AB Bilgi Merkezi açılıyor!
30.04.2015
11:00

Details >>>
Enerji Verimliliği Paneli
21.04.2015
15:00

Details >>>
Çocuk Tiyatrosu
18.04.2015
11:00

Details >>>
"Su için Yürü, Yaşam için Yürü" Etkinliği
22.03.2015
09:00

Details >>>
Kadın ve Liderlik Paneli
19.03.2015
10:00

Details >>>