AB Bilgi

Plastik Atık

Strateji büyüme ve inovasyonu desteklerken, bir zorluğu Avrupa’nın Geleceği için pozitif bir gündeme çevirerek çevreyi plastik kirliliğinden koruyacak. Ürünlerin AB’de tasarım, üretim, kullanım  ve geri dönüşüm şekillerini dönüştürmek için güçlü bir iş fırsatı var ve bu dönüşümde öncü olarak yeni yatırım fırsatları ve istihdamyaratacağız. Yeni planlar doğrultusunda AB pazarındaki tüm plastik ambalajlar 2030’a kadar geri dönüştürülebilir olacaktek kullanımlık plastiklerin tüketimi azaltılacak ve mikro-plastiklerin bilerek kullanılması kısıtlanacak.

Sürdürülebilir kalkınmadan sorumlu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans konuyla ilgili şunları söyledi:  “Plastik üretme ve kullanma şeklimizi değiştirmediğimiz takdirde 2050’ye kadar okyanuslarımızdaki plastiklerin sayısı balıklardan fazla olacak. Plastiklerin sularımıza, gıdalarımıza ve hatta vücutlarımıza girmesine dur demeliyiz. Bunun uzun vadeli tek çözümü geri dönüşüm yoluyla plastiği azaltmak ve daha fazla yeniden kullanmak. Bu, vatandaşlar, sanayi ve hükümetlerin bir arada ele almaları gereken bir sorun. AB’nin Plastik Stratejisiyle biz de yeni ve daha döngüsel bir işletme modeli uyguluyoruz. Sanayimizi rekabet edebilir tutarken vatandaşlarımızı ve çevremizi güvenli kılacak inovasyona dayalı yeni teknolojilere yatırım yapmalıyız.”

İstihdam, büyüme, yatırım ve rekabet edebilirlikten sorumlu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen is şöyle konuştu: “Plastik stratejimizle yeni döngüsel bir ekonominin temellerini atıyor ve yatırımı buna yönlendiriyoruz. Bu inovasyon, rekabet edebilirlik ve yüksek kalitede istihdam fırsatları getirirken karada, havada ve denizdeki plastik kirliliğini azaltmaya yardım edecek. Bu Avrupa sanayisinin yeni teknoloji ve materyaller konusunda küresel liderlik geliştirmesi için büyük bir fırsat. Tüketiciler de çevre için yararlı olacak bilinçli tercihler yapmak konusunda güçlenecekler. Bu gerçek anlamda bir kazan- kazan.“

Avrupalılar her yıl 25 milyon ton plastik atık üretiyorlar ancak bunun %30’undan azı geri dönüşüm için toplanıyor. Plastikler tüm dünyadaki kıyı kirliliğinin %85’ini oluşturuyor. Hatta plastikler havada, suda ve gıdadaki mikroplastiklerle vatandaşların ciğerleri ve yemek masalarına ulaşıyor ve insan sağlığı üzerinde yarattıkları etki bilinmiyor. Komisyonun geçmiş çalışmaları üzerine inşa edilen yeni AB geneli plastik stratejisi konuyu doğrudan ele alacak.

Bugün onaylanan strateji ürünlerin AB’de ne şekilde tasarlandığı, üretildiği, kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü konusunda bir dönüşüm sağlayacak. Plastiklerin şu anda üretilme, kullanılma ve atılma şekli daha döngüsel bir yaklaşımın ekonomik faydalarını ortaya çıkarmakta sıklıkla başarısız oluyor. Amaç tasarım ve üretimin yeniden kullanıma, tamir ve geri dönüşüm ihtiyaçlarına tamamen saygı duyduğu ve daha sürdürülebilir malzemelerin geliştirildiği yeni bir plastik ekonomisinin temellerini atarken çevreyi de korumak.

Avrupa bu dönüşümün başını çekmek için en uygun konumda bulunuyor. Bu yaklaşım inovasyon, rekabet edebilirlik ve istihdam yaratmak için yeni fırsatlar getirecek. Plastik stratejisiyle birlikte Komisyon döngünün her bir aşamasını kapsayan ve hem AB düzeyinde hem de ulusal düzeyde döngüsel ekonomiye geçişteki ilerlemeyi ölçecek on ana göstergeden oluşan bir İzleme Çerçevesini de onayladı.

Yeni stratejiye göre Avrupa Birliği:

 • Geri dönüşümü işletmeler için karlı hale getirmek: Piyasada kullanılan plastiklerin geri dönüştürülebilirliğini artırmak ve geri kazanılmış plastik içeriğine talebi artırmak amacıyla ambalajlarla ilgili yeni kurallar geliştirilecek. Daha fazla plastiğin toplanmasıyla, AB’nin dört bir yanında daha gelişmiş ve daha çok sayıda geri dönüşüm tesisi kurulmalı, atığın ayrı toplanması ve ayrıştırılması için daha iyi ve standart bir sistem oluşturulmalı. Böylelikle toplanan her bir ton için yaklaşık yüz Euro tasarruf sağlanacak. Bu aynı zamanda sektörde daha rekabetçi, daha dayanıklı plastikler için daha fazla katma değer yaratacak.

 • Plastik atıkları kontrol altına almak: Avrupa’daki mevzuat şimdiden birçok Üye Devlette plastik torba kullanımında önemli düşüşe neden oldu. Yeni planlar diğer tek kullanımlık plastikler ve balıkçılık malzemelerini ele alarak ulusal farkındalık kampanyalarını destekleyecek ve paydaşlarla istişare ve kanıtlar doğrultusunda 2018’de önerilecek yeni AB geneli kuralların kapsamını belirleyecek. Komisyon aynı zamanda ürünlerde mikroplastiklerin kullanımını kısıtlayacak önlemler alacak ve doğada çözünür ve kompostlanabilir plastikler için kullanılacak etiketleri belirleyecek.

 • Plastiklerin denizlere dökülmesine son vermek: Liman kabul tesisleriyle ilgili yeni kurallar, gemilerde üretilen veya denizde toplanan atıkların  geride bırakılmamasını ve karaya geri döndürülmesini ve orada yeterli düzeyde yönetilmesini sağlayacak önlemlerle deniz tabanlı kirliliği ele alacak. Kurallar arasında yine limanlar, gemiler ve yetkili makamlar üzerindeki idari  yükü azaltacak önlemler de var.

 • Yatırım ve inovasyona yön vermek: Komisyon ulusal makamlar ve Avrupalı işletmelere plastik atıkların kaynağında nasıl en aza indirileceğine dair rehberlik yapacak. İnovasyona olan destek, daha akıllı ve daha geri dönüştürülebilir plastik malzemelerin geliştirilmesine 100 milyon Euro ek finansman ile artırılacak ve geri dönüşüm süreçleri daha etkili hale gelecek, geri dönüştürülmüş plastiklerdeki tehlikeli maddeler ve bulaşkanların izlenmesi ve kaldırılmaları sağlanacak.

 • Dünyanın dört bir yanında değişimi teşvik etmek: Avrupa Birliği kendi ödevini yaparken, küresel çözümler üretmek ve uluslararası standartlar geliştirmek amacıyla dünyanın dört bir yanından partnerlerle birlikte çalışacak. Hindistan’da Ganga Nehri’nin temizlenmesinde yaptığımız gibi başkalarına da destek olmaya devam edeceğiz.

   

  Sonraki adımlar

  Bugün önerilen Liman kabul tesisleriyle ilgili yeni Direktif  şimdi onaylanmak için Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e gidecek.

  Daha İyi Düzenleme gereklilikleri uyarınca Komisyon tek kullanımlık plastiklerle ilgili önergesini 2018’in ilerleyen döneminde sunacak.

  Paydaşlar devam eden halkla istişareSearch for available translations of the preceding linkEN••• sürecine 12 Şubat 2018’e kadar katkıda bulunabilirler.

  Komisyon Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi’nin gözden geçirilmesi çalışmalarını başlatacak ve atığın ayrı toplanması ve ayrıştırılmasına dair rehberi 2019’da yayınlanmak üzere hazırlayacak.

  Önlemlerin tam listesi ve zaman çizelgesi için Plastik Stratejisinin Ekine buradan ulaşabilirsiniz.

  Kısa bilgi

  Plastik Stratejisi 2015 Döngüsel Ekonomi Paketi doğrultusunda Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ve Komisyon Üyeleri Karmenu Vella ve Elżbieta Bieńkowska’dan oluşan çekirdek bir proje ekibi tarafından hazırlandı. Diğer birçok Komisyon Üyesi de stratejinin hazırlanmasında yer aldı ve geniş bir dizi politika alanında en etkili araçların tespit edilmesine yardımcı oldu.

  Komiserler Koleji tarafından bugün onaylanan girişimler şöyle:

 • Döngüsel bir Ekonomide Plastikler için Avrupa Stratejisine dair Tebliğ;

 • Kimyasallar, Ürünler ve Atık arasındaki Arayüze dair Tebliğ;

 • Döngüsel Ekonomi İzleme Çerçevesi;

 • Liman Kabul Tesislerine dair yeni bir Direktif.

  Bunları tamamlayıcı olarak Kritik Hammaddeler Raporu ve Okso-plastikler Raporu da yayınlandı.

  Avrupa Komisyonu 2 Aralık 2015’te bugünkü önlemlerin de parçası olduğu iddialı bir Döngüsel Ekonomi Paketi onayladı.

  Plastik Stratejisi, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ve Paris Anlaşması’ndaki iklim değişikliği hedeflerine ulaşılmasına somut katkıda bulunacak.

  AB Üye Devletlerin plastik torba tüketimini durdurmaları ve denizlerin kirletilmesinin izlenmesi ve azaltılması için önlemler alınmasına dair gereklilikler belirleyerek önemli adımlar atmıştı.

  İlerisi için de dünya genelinde yenilikçi bir döngüsel plastik sanayisi kurulmasına yönelik önemli beklentiler söz konusudur.

  Daha fazla bilgi için

  Avrupa Plastik Stratejisi: Soru & CevaplarSearch for available translations of the preceding linkEN•••

  Bilgi FormlarıSearch for available translations of the preceding linkEN•••

  Plastik Stratejisi

  Arayüz Tebliği

  İzleme Çerçevesi

  Liman Kabul Tesislerine dair Önerge

  Hammaddeler Raporu

  Okso-plastikler Raporu

  Eurobarometer: KOBİ’ler ve döngüsel ekonomi

Haberler

AB Bilgi Merkezi Mayıs 2020 Bülteni yayınlandı!
Okumak için tıklayın30.06.2020
Hizmet Sağlayıcıları Havuzu Oluşturmaya Yönelik…
"Hizmet Sağlayıcıları Havuzu Oluşturmaya Yönelik Pazar Araştırması"Çeşitli Konularda Çevrimiçi…19.06.2020
Enerji Verimliliği konulu Webinar 24 Haziran'da…
Enerji Verimliliği konulu Webinar'a davetlisiniz. #ABYeşilDüzen #EUGreenDeal   24 Haziran…18.06.2020
COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki…
COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki Etkileri ve AB’nin Eylemleri konulu webinar'a davetlisiniz.…29.05.2020

Etkinlik Takvimi

Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği Paneli
07.01.2020
14:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Kış Konseri
14.12.2019
14:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli 2019
18.10.2019
08:45

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lefkoşa Surlar İçi
19.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lapta Yürüyüş Yolu
18.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Mağusa Suriçi
16.09.2019
16:00

Details >>>
Sürdürülebilir Enerji'de Yeni Uygulamalar Semineri
10.07.2019
18:00

Details >>>
Derinya'da Bir Caz Gecesi
08.07.2019
20:30

Details >>>
Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu Konferansı
13.06.2019
09:30

Details >>>
Avrupa Günü 2019 Kutlamaları
25.05.2019
10:00

Details >>>
Döngüsel Ekonominin KOBİ'ler için Potansiyelini Keşfedin
04.04.2019
15:30

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Çeşitlilik Festivali
21.03.2019
15:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Caz Gecesi
12.03.2019
20:30

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu Sunumu
13.12.2018
15:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Semineri
26.11.2018
05:30

Details >>>
AB tarafından finanse edilen Güngör/ Koutsoventis Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Aşama II Kapasite Geliştirme Çalışmaları Tamamlanma Sunumu
22.10.2018
10:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli
18.10.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi - Araştırmacılarla Buluşma
28.09.2018
18:30

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Mağusa
12.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Girne
11.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Lefkoşa
10.09.2018
17:00

Details >>>
İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli
27.07.2018
10:30

Details >>>
Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma Konferansı
13.07.2018
10:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 2018 Lefkoşa
06.07.2018
14:00

Details >>>
LGBTi Haklarının Tanınması
26.06.2018
18:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Otello Kalesi
05.06.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2018 Kutlamaları
26.05.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Lefke
15.05.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Mağusa
09.05.2018
20:30

Details >>>
İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler Paneli
30.04.2018
10:30

Details >>>
Bedesten'de Bir Şeher Akşamı Konseri
16.04.2018
20:00

Details >>>
Çeşitlilik Festivali
10.04.2018
15:00

Details >>>
Cam Tavanı Kırma Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası Paneli
28.03.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu ve 2018 Öncelikleri Sunumu
25.01.2018
14:00

Details >>>
Kadın, Şiddet ve Medya Semineri
15.01.2018
18:00

Details >>>
Girişimcilik Ekosistemi Etkinliği
15.12.2017
14:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Paneli Lefkoşa'da
08.11.2017
14:30

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Lapithos/Lapta
25.10.2017
10:00

Details >>>
Gençlik Çevre Festivali - Yeşil Tutun, Temiz Tutun!
21.10.2017
14:00

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Trikomo/İskele
11.10.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Otomobilsiz Yaşam Günü
23.09.2017
10:30

Details >>>
Panel: Temiz, Akıllı, Paylaşımlı Ulaşım
19.09.2017
14:30

Details >>>
Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı Açılış Etkinliği Büyük Han'da
13.07.2017
06:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri
11.07.2017
18:30

Details >>>
Daha Yeşil Bir Gelecek İçin "Yeşil Meslekler"
07.07.2017
10:30

Details >>>
Otello'da Bir Yaz Gecesi
06.07.2017
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Mağusa
10.06.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Eğitim ve İş Dünyası Becerilerin Geliştirilmesi İçin Elele
23.05.2017
18:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Çeşitlilik İçinde Birlik
20.05.2017
10:00

Details >>>
Roma Antlaşması’nın 60. Yılında "Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği" Resepsiyon ve Konser
26.04.2017
19:30

Details >>>
Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu II: Yeşil Atık
20.04.2017
10:30

Details >>>
Çeşitlilik İçinde Birlik Poster Yarışması Lansmanı
19.04.2017
11:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Mağusa
30.03.2017
09:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Lefke
28.03.2017
09:30

Details >>>
Film Gösterimi "Amal" ve Tartışma
24.03.2017
18:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Çalıştayı
23.03.2017
10:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu - Mağusa
17.03.2017
15:00

Details >>>
İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
16.03.2017
10:00

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Paneli
13.03.2017
14:30

Details >>>
Eşit İşe Eşit Ücret - Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma Paneli
09.03.2017
14:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Konulu Kampanya Çalıştayı
27.02.2017
09:00

Details >>>
İnsan Hakları Film Günleri Açılış Resepsiyonu ve Film Gösterimi
26.01.2017
19:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu
17.01.2017
15:00

Details >>>
Ödül Töreni: Trafik Güvenliği Video Yarışması
13.01.2017
15:30

Details >>>
Ödül Töreni: Pil Toplama Yarışması
11.01.2017
15:00

Details >>>
Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün Paneli
06.01.2017
10:30

Details >>>
Atık Azaltma - Geri Dönüşüm Forumu
20.12.2016
09:00

Details >>>
Avrupa KOBİ Haftası 2016: "Yeşil Ekonomi" Etkinliği
15.12.2016
14:30

Details >>>
Kadına Yönelik Şiddete Dur De! Paneli
25.11.2016
10:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Video Yarışması Lansmanı
11.11.2016
10:30

Details >>>
Enerji Verimli Binalar, Yeşil Enerji Paneli
25.10.2016
15:00

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma II
21.10.2016
15:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma
18.10.2016
15:45

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
30.09.2016
09:00

Details >>>
#BeActive Paneli
28.09.2016
10:30

Details >>>
Film Gösterimi - "Aptallık Çağı"
16.08.2016
20:30

Details >>>
Flapper Swing Jazz Konseri
12.08.2016
21:00

Details >>>
Surlariçi'nde Bisiklet Turu
06.08.2016
18:00

Details >>>
Lefkoşa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
29.07.2016
09:30

Details >>>
Yeşilyurt - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
27.07.2016
09:30

Details >>>
Girne - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
26.07.2016
09:30

Details >>>
Mehmetçik - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
22.07.2016
09:30

Details >>>
Mağusa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
19.07.2016
09:30

Details >>>
Instagram Yarışması Ödül Töreni
21.06.2016
16:00

Details >>>
Film Gösterimi: YUVA
17.06.2016
20:00

Details >>>
Kompost Yapımı Atölye Çalışması
13.06.2016
16:00

Details >>>
Panel: İnşaat ve Ambalaj Atığı Yönetimi ve Geri Dönüşüm
09.06.2016
10:30

Details >>>
Yeşil Hafta 2016: Lansman ve Pil Toplama Yarışması
03.06.2016
19:00

Details >>>
Gençlik Günü - AB’nin Gençlik Politikaları ve Konuları Münazarası
28.08.2015
10:30

Details >>>
Gençlik Günü - Bilgilendirme Oturumu / Sohbet Café @ Narnia
27.08.2015
18:30

Details >>>
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci Paneli
31.07.2015
11:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Lefka/Lefke
30.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Morphou/Güzelyurt
29.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Kiados/Serdarlı
28.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Komi Kebir/Büyükkonuk
27.07.2015
18:00

Details >>>
Çevre Temalı Sergi
30.06.2015
15:00

Details >>>
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Paneli
29.06.2015
17:00

Details >>>
Yeşil Hafta Fuarı
13.06.2015
16:00

Details >>>
Doğa ve Biyoçeşitlilik Paneli
02.06.2015
10:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya
26.05.2015
15:00

Details >>>
Çocuklara Hikaye Anlatımı
23.05.2015
11:00

Details >>>
Film Gösterimi "Almanya"
20.05.2015
18:30

Details >>>
Avrupa Günü Etkinliği - Çocuklar için Resim ve Fotoğraf Yarışması
13.05.2015
17:00

Details >>>
AB Bilgi Merkezi açılıyor!
30.04.2015
11:00

Details >>>
Enerji Verimliliği Paneli
21.04.2015
15:00

Details >>>
Çocuk Tiyatrosu
18.04.2015
11:00

Details >>>
"Su için Yürü, Yaşam için Yürü" Etkinliği
22.03.2015
09:00

Details >>>
Kadın ve Liderlik Paneli
19.03.2015
10:00

Details >>>