AB Bilgi

Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda AB ne yapıyor?

Avrupa Komisyonu – Bilgilendirme Formu

Sorular ve Cevaplar: Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda AB ne yapıyor?
Brüksel, 8 Mart 2018

Cinsiyet eşitliği konusunda Komisyon’un öncelikleri nelerdir?

Aralık 2015’te Komisyon “2016-2019 Cinsiyet Eşitliği Stratejisi’ni sunmuştur. Bu strateji, mevcut Komisyon'un görev süresi içinde cinsiyet eşitliği politikalarına yönelik olarak hazırlanmış iş programını içermektedir.
Strateji'de beş öncelikli alan belirlenmiştir:
• Kadınların emek piyasasına katılımlarının artırılması ve kadın ile erkek arasında eşit düzeyde ekonomik bağımsızlığın sağlanması;
• Cinsiyete dayalı maaş, gelir ve emeklilik maaşları arasındaki farkı azaltmak ve bu sayede kadınlar arasındaki yoksulluğa karşı mücadele etmek;
• Karar alma süreçlerinde kadın- erkek eşitliğini teşvik etmek;
• Cinsiyete dayalı şiddet ile mücadele ederek kurbanlara koruma ve destek sağlamak;
• Dünya genelinde, cinsiyet eşitliği ve kadın haklarını teşvik etmek.
2017 yılında Avrupa Komisyonu eylemlerini iki yönde yoğunlaştırmıştır. Kasım ayında Komisyon, bugünden başlayarak 2019 yılında Komisyon'un görev süresi sona erene kadar cinsiyetler arasındaki maaş farkının azaltılması doğrultusunda somut bir adım olarak bir Eylem Planı’nın hayata geçirileceğini duyurmuştur. Söz konusu Eylem Planı’nda, Avrupa Parlamentosu ile Üye Devletleri'ne, Nisan 2017 tarihli iş-yaşam dengesi önerisini süratle kabul etmelerini ısrarla tavsiye ederek kayıtlı en büyük şirketleri cinsiyet dengesi ile ilgili Direktifin kabul edilmesini kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmaya davet etmektedir. Ayrıca karar alma süreçlerinde cinsiyet dengesinin iyileştirilmesine yönelik somut tedbirler almaları için hükümetler ve sosyal ortaklar teşvik edilmektedir.
Avrupa Komisyonu'nun çabalarını yoğunlaştırdığı ikinci eylem türü ise kadınlara ve kız çocuklarına karşı yapılan şiddet ile mücadeledir. 2017 yılı, Kadına Karşı Şiddete Son Vermeye Odaklı Eylem Yılı olarak belirlenmiştir. Bu yılki Çalkantılı Zamanlarda Kadın Hakları konusunda Yıllık Temel Haklar Kolokyumunda toplumlarımızda kadına karşı şiddet ve taciz konularının yanı sıra kadınlar ve erkekler arasındaki ekonomik ve siyasi eşitsizlik konularına ve bu bağlamda özellikle de cinsiyetler arasındaki ücret farkı ile iş-yaşam dengesi konuları ele alınmıştır.
2018 yılı kadın – erkek eşitliği hakkındaki Komisyon Raporunda yer alan temel bulgular nelerdir?
• Kadın istihdamı yavaş adımlarla ancak istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ederek 2017 yılının üçüncü çeyreğinde %66.6 oranına ulaşmıştır. Bu olumlu gelişmeye rağmen, kadınlar halen tam ekonomik bağımsızlık elde etmekten çok uzaktırlar. Yakın tarihli bir anketin sonuçlarına göre, kadınlar, erkeklere kıyasla daha
az istihdam edilmekte, daha düşük ücretli sektörlerde çalışmakta ve erkeklere göre haftada ortalama 6 saat daha fazla çalışmaktadırlar. Buna karşın, ödenekli çalıştıkları saatler daha azdır, kariyerlerine daha fazla ara vermektedirler ve daha az ve daha yavaş terfi ettirilmektedirler.
• Ayrıca bugün bile AB’de kadınlar, erkeklere oranla ortalama olarak saat başı %16’dan daha düşük ücret almaktadırlar. Bu fark, bir Üye Devletten diğerine büyük değişiklikler göstermektedir; bu ise cinsiyete dayalı ücret farkları ile kadınların istihdam oranlarındaki yükselmeleri arasında son zamanlarda yaşanan dengelemeye de işaret etmektedir.
• Karar alma süreçleri bakımından kadınlar: AB Üye Devletlerinde kayıtlı halka açık en büyük şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın oranı dörtte birdir. Yönetim kurulu seviyesinde, her cinsiyetten en az %40 oranında üyenin bulunduğu tek Üye Devlet, Fransa’dır.
• Bu durum politikada da benzer şekilde çeşitlidir: İsveç, Finlandiya ve İspanya parlamentolarında her cinsiyet en az %40 oranında temsil ediliyorken, altı ülkede (Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, Latviya, Malta ve HY) milletvekilleri arasındaki kadın oranı %20’nin altındadır. Aynı şekilde Fransa, Almanya, Slovenya ve İsveç’teki hükümetlerde cinsiyet dengesi bulunuyorken, Macaristan hükümetinde hiçbir kadın bulunmamaktadır.
• Cinsiyete dayalı şiddet gündelik yaşamlarımızda görünür bir biçimde var olmaya devam etmektedir. EIGE ‘Cinsiyet Eşitliği İndeksi 2017’ye göre: Kadına yönelik şiddet Ölçüm Birimi’, 1’den 100’e kadar olan ölçekte, 1 şiddetin olmadığı durumları göstermektedir 100 ise kadına yönelik şiddetin çok yaygın ve sert olduğunu ve bunların paylaşılmadığını göstermektedir. AB’nin puanı 100 üzerinden 27.5’tir. Bu puan, ülkeler arasında değişiklik göstermektedir; Polonya’da 22.1 iken Bulgaristan’da 44.2’dir.

Devamını okumak için BURAYA tıklayın...

Haberler

2020/21 Akademik Yılı için Kıbrıs Türk toplumuna…
Avrupa Komisyonu, AB Mali Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “2020/21 Akademik Yılı…13.01.2020
AB Bilgi Merkezi Aralık 2019 Bülteni çıktı!
Okumak için tıklayın30.12.2019
Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği Paneli…
Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle organize edilen "Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği" Paneline…26.12.2019
AB Bilgi Merkezi Kasım 2019 Bülteni çıktı!
Okumak için tıklayın18.12.2019

Etkinlik Takvimi

Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği Paneli
07.01.2020
14:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Kış Konseri
14.12.2019
14:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli 2019
18.10.2019
08:45

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lefkoşa Surlar İçi
19.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lapta Yürüyüş Yolu
18.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Mağusa Suriçi
16.09.2019
16:00

Details >>>
Sürdürülebilir Enerji'de Yeni Uygulamalar Semineri
10.07.2019
18:00

Details >>>
Derinya'da Bir Caz Gecesi
08.07.2019
20:30

Details >>>
Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu Konferansı
13.06.2019
09:30

Details >>>
Avrupa Günü 2019 Kutlamaları
25.05.2019
10:00

Details >>>
Döngüsel Ekonominin KOBİ'ler için Potansiyelini Keşfedin
04.04.2019
15:30

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Çeşitlilik Festivali
21.03.2019
15:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Caz Gecesi
12.03.2019
20:30

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu Sunumu
13.12.2018
15:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Semineri
26.11.2018
05:30

Details >>>
AB tarafından finanse edilen Güngör/ Koutsoventis Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Aşama II Kapasite Geliştirme Çalışmaları Tamamlanma Sunumu
22.10.2018
10:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli
18.10.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi - Araştırmacılarla Buluşma
28.09.2018
18:30

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Mağusa
12.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Girne
11.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Lefkoşa
10.09.2018
17:00

Details >>>
İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli
27.07.2018
10:30

Details >>>
Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma Konferansı
13.07.2018
10:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 2018 Lefkoşa
06.07.2018
14:00

Details >>>
LGBTi Haklarının Tanınması
26.06.2018
18:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Otello Kalesi
05.06.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2018 Kutlamaları
26.05.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Lefke
15.05.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Mağusa
09.05.2018
20:30

Details >>>
İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler Paneli
30.04.2018
10:30

Details >>>
Bedesten'de Bir Şeher Akşamı Konseri
16.04.2018
20:00

Details >>>
Çeşitlilik Festivali
10.04.2018
15:00

Details >>>
Cam Tavanı Kırma Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası Paneli
28.03.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu ve 2018 Öncelikleri Sunumu
25.01.2018
14:00

Details >>>
Kadın, Şiddet ve Medya Semineri
15.01.2018
18:00

Details >>>
Girişimcilik Ekosistemi Etkinliği
15.12.2017
14:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Paneli Lefkoşa'da
08.11.2017
14:30

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Lapithos/Lapta
25.10.2017
10:00

Details >>>
Gençlik Çevre Festivali - Yeşil Tutun, Temiz Tutun!
21.10.2017
14:00

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Trikomo/İskele
11.10.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Otomobilsiz Yaşam Günü
23.09.2017
10:30

Details >>>
Panel: Temiz, Akıllı, Paylaşımlı Ulaşım
19.09.2017
14:30

Details >>>
Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı Açılış Etkinliği Büyük Han'da
13.07.2017
06:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri
11.07.2017
18:30

Details >>>
Daha Yeşil Bir Gelecek İçin "Yeşil Meslekler"
07.07.2017
10:30

Details >>>
Otello'da Bir Yaz Gecesi
06.07.2017
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Mağusa
10.06.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Eğitim ve İş Dünyası Becerilerin Geliştirilmesi İçin Elele
23.05.2017
18:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Çeşitlilik İçinde Birlik
20.05.2017
10:00

Details >>>
Roma Antlaşması’nın 60. Yılında "Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği" Resepsiyon ve Konser
26.04.2017
19:30

Details >>>
Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu II: Yeşil Atık
20.04.2017
10:30

Details >>>
Çeşitlilik İçinde Birlik Poster Yarışması Lansmanı
19.04.2017
11:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Mağusa
30.03.2017
09:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Lefke
28.03.2017
09:30

Details >>>
Film Gösterimi "Amal" ve Tartışma
24.03.2017
18:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Çalıştayı
23.03.2017
10:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu - Mağusa
17.03.2017
15:00

Details >>>
İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
16.03.2017
10:00

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Paneli
13.03.2017
14:30

Details >>>
Eşit İşe Eşit Ücret - Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma Paneli
09.03.2017
14:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Konulu Kampanya Çalıştayı
27.02.2017
09:00

Details >>>
İnsan Hakları Film Günleri Açılış Resepsiyonu ve Film Gösterimi
26.01.2017
19:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu
17.01.2017
15:00

Details >>>
Ödül Töreni: Trafik Güvenliği Video Yarışması
13.01.2017
15:30

Details >>>
Ödül Töreni: Pil Toplama Yarışması
11.01.2017
15:00

Details >>>
Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün Paneli
06.01.2017
10:30

Details >>>
Atık Azaltma - Geri Dönüşüm Forumu
20.12.2016
09:00

Details >>>
Avrupa KOBİ Haftası 2016: "Yeşil Ekonomi" Etkinliği
15.12.2016
14:30

Details >>>
Kadına Yönelik Şiddete Dur De! Paneli
25.11.2016
10:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Video Yarışması Lansmanı
11.11.2016
10:30

Details >>>
Enerji Verimli Binalar, Yeşil Enerji Paneli
25.10.2016
15:00

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma II
21.10.2016
15:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma
18.10.2016
15:45

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
30.09.2016
09:00

Details >>>
#BeActive Paneli
28.09.2016
10:30

Details >>>
Film Gösterimi - "Aptallık Çağı"
16.08.2016
20:30

Details >>>
Flapper Swing Jazz Konseri
12.08.2016
21:00

Details >>>
Surlariçi'nde Bisiklet Turu
06.08.2016
18:00

Details >>>
Lefkoşa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
29.07.2016
09:30

Details >>>
Yeşilyurt - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
27.07.2016
09:30

Details >>>
Girne - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
26.07.2016
09:30

Details >>>
Mehmetçik - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
22.07.2016
09:30

Details >>>
Mağusa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
19.07.2016
09:30

Details >>>
Instagram Yarışması Ödül Töreni
21.06.2016
16:00

Details >>>
Film Gösterimi: YUVA
17.06.2016
20:00

Details >>>
Kompost Yapımı Atölye Çalışması
13.06.2016
16:00

Details >>>
Panel: İnşaat ve Ambalaj Atığı Yönetimi ve Geri Dönüşüm
09.06.2016
10:30

Details >>>
Yeşil Hafta 2016: Lansman ve Pil Toplama Yarışması
03.06.2016
19:00

Details >>>
Gençlik Günü - AB’nin Gençlik Politikaları ve Konuları Münazarası
28.08.2015
10:30

Details >>>
Gençlik Günü - Bilgilendirme Oturumu / Sohbet Café @ Narnia
27.08.2015
18:30

Details >>>
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci Paneli
31.07.2015
11:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Lefka/Lefke
30.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Morphou/Güzelyurt
29.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Kiados/Serdarlı
28.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Komi Kebir/Büyükkonuk
27.07.2015
18:00

Details >>>
Çevre Temalı Sergi
30.06.2015
15:00

Details >>>
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Paneli
29.06.2015
17:00

Details >>>
Yeşil Hafta Fuarı
13.06.2015
16:00

Details >>>
Doğa ve Biyoçeşitlilik Paneli
02.06.2015
10:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya
26.05.2015
15:00

Details >>>
Çocuklara Hikaye Anlatımı
23.05.2015
11:00

Details >>>
Film Gösterimi "Almanya"
20.05.2015
18:30

Details >>>
Avrupa Günü Etkinliği - Çocuklar için Resim ve Fotoğraf Yarışması
13.05.2015
17:00

Details >>>
AB Bilgi Merkezi açılıyor!
30.04.2015
11:00

Details >>>
Enerji Verimliliği Paneli
21.04.2015
15:00

Details >>>
Çocuk Tiyatrosu
18.04.2015
11:00

Details >>>
"Su için Yürü, Yaşam için Yürü" Etkinliği
22.03.2015
09:00

Details >>>
Kadın ve Liderlik Paneli
19.03.2015
10:00

Details >>>