AB Bilgi

İnsan Ticaretini Önleme Çalışmalarında İsveç Modeli

Avrupa Birliği’nin 1977 yılında yayınladığı ve “Lahey Bildirisi” olarak bilinen ortak bildirinin ardından, aynı yıl içerisinde İnsan Ticareti konusunda, Avrupa Birliği ülkeleri arasında,  Ulusal Raportör atayan ilk ülke İsveç olmuştur. Bu Bildiri, tüm üye devletlere “kadın ticaretinin hacmi, onun önlenmesi ve kadın ticaretiyle mücadelenin gidişatı hakkında hükümetlere rapor verecek” olan Ulusal Raportörler atamasını tavsiye etmektedir.

1998 yılında İsveç Hükümeti, İsveç Polis Örgütü’nü İnsan Ticareti konusunda Ulusal Raportör olarak atamıştır. O zaman AB’de de İsveç’te de bu korkunç suçun hacmi, türleri ve sonuçları hakkında bilinenler sınırlıydı. Dolayısıyla, Ulusal Raportörün en önemli görevi hem İsveç’teki hem de İsveç’e yönelik insan ticaretinin durumunu izlemek, incelemek ve bu durum hakkında karşılaştırmalı veri sunmaktır. Ayrıca polis teşkilâtının çabalarının yanı sıra kanun, politika ve uygulamadaki tedbir ve inisiyatiflerin etkinliğini değerlendirmektir. Ulusal Raportör ayrıca İsveç polis teşkilâtının bu suçlar ile ilgili nasıl tahkikat yapacakları konusunda sürekli eğitime tabi tutulmasını da sağlar. Bunlara ek olarak Ulusal Raportör, bölgesel ve uluslar arası emniyet teşkilâtları ve işbirliği programlarının toplantılarında, Avrupa Komisyonu Ulusal Raportörler Ağı üyesi sıfatı da dâhil olmak üzere İsveç’i temsil etmektedir.   

Ulusal Raportör ve ekibi İsveç’teki tüm insan ticareti şekillerinin durumu hakkında Hükümete yıllık izleme raporları sunar ve bu konularda tavsiyelerde bulunur.

Seks Satın Alma Yasası’nın Tarihçesi

İsveç, Seks Satın Alma Yasası’nı devreye sokan dünyada ilk ülkedir.

Seks Hizmetlerinin Satın Alınmasını Yasaklayan Yasa 1998 yılında geçirilmiş ve 1 Ocak 1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ‘Kadınların barışı’ anlamına gelen Kvinnofrid adı altında, ve kadına şiddetin önlenmesi hakkındaki bir yasa tasarısı ile hayata geçirilmiştir. Bugün bu mevzuat İsveç Ceza Yasası Fasıl 11, Bölüm 6 tahtında yer almaktadır.

Seks için para ödemek, cezalandırılması gerektiren bir suçtur. Bunun yanı sıra seks için para ödeme girişiminde bulunmak ve başka bir şahıs namına seks için para ödemek de cezalandırılması gerektiren suçlardır. İlk başlarda, para ile seks satın almak, azami olarak altı ay hapis ile cezalandırılmaktaydı. 2011 yılında bu süre bir yıla çıkartılmıştır. Hapis cezası yerine para cezasının verildiği durumlarda ise İsveç sisteminde cezanın miktarı, suçlunun gelirine göre belirlenmektedir.

İsveç’te seks işçiliği, kadına karşı şiddetin bir şekli olarak addedilmeltedir. Kadın – erkek arasındaki eşitsizliğin  hem nedeni hem de bir sonucudur. Seks Satın Alma Yasası, erkekleri seks için para vermekten caydırarak şiddetin bu türüne karşı bir çözüm oluşturmak ve fuhuş ile sömürülenlerin o durumdan kurtulup hayatlarını yeniden kurmalarını desteklemek için düzenlenmiştir.

Seks ticareti ile sömürülen kadınlara yönelik destek ve oradan çıkış hizmetlerinin etkin bir biçimde sunulması, Seks Satın Alma Yasası amaçlarının gerçekleştirilmesi bakımından büyük öneme haizdir.

Neden işe yarıyor

Ticari cinsel sömürünün önlenmesine yönelik tüm potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için, Seks Satın Alma Yasası’nın uygulanması gerekmektedir, üstelik uygulandığının görülmesi gerekmektedir. Normatif etkiler ile uygulama el ele gitmelidir. Tartışmalı bir yasa, kendi kendini uygulamaya koymaz.

Genel olarak tüm mevzuatlarda olduğu gibi, ne yazık ki Seks Satın Alma Yasası’nın ülke kanunları arasına eklenmesi varılacak son nokta değildir.  Ticari cinsel sömürünün önlenmesine yönelik tüm potansiyelin gerçekleştirilebilmesi için, Seks Satın Alma Yasası’nın yürürlüğe konması gerekmektedir, üstelik uygulandığının görülmesi de gerekmektedir.

İsveç’te fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesi ve bu alandaki mücadele için yapılan çalışmaların önemli bir unsuru; polis, savcı ve hakimlere verilen düzenli eğitimlerdir. İsveç’te eğitim yalnızca yeterli tahkikat tekniklerine değil aynı zamanda tutumlara, fuhuş ve insan ticaretine yönelik müdahaleler, mevzuat ve politikaların temelindeki ilkelere de odaklanılmaktadır. 

Polis Akademisi’ndeki öğrencilere de ayrıca fuhuş ve insan ticareti ile ilgili mevzuat ve politikalar, farkındalık yaratma ve etkili soruşturma yöntemleri ile ilgili eğitimler verilmektedir.

Ulusal Eylem Planı çerçevesinde yürütülen inisiyatifler hakkında 2011 yılında hazırlanan raporun sonuç kısmında, polis ve diğer kilit kamu kurumlarına verilen düzenli eğitim, İsveç polis teşkilâtının fuhuş ve insan ticaretini önleme ve onunla mücadele konusunda aldığı tedbirlerin başarılı olmasındaki temel unsur olduğuna yer verilmiştir.

Polisin Eğitilmesi

Yasa geçtiği zaman İsveç Polisi tarafından pek çok soru ortaya konmuştu. Polis, erkeklerin hakim olduğu bir dünyadır ve seks işçiliği hakkında teşkilâtta pek çok basmakalıp yargılar bulunmaktadır. Fuhuş polis tarafından çoğunlukla toplumsal bir sorun olarak görülmekteydi.  Belirtilen sorular ve dile getirilen kanılar, aşağıda sıralananlar gibiydi:

 Bu iki yetişkin insan arasında varılan bir anlaşmadır. Polis niye müdahale etsin?

 Kadınlar neden suçlu addedilmiyor? (Erkekleri baştan çıkartıyorlar.)

 Bu iş kadınların hoşuna gidiyor, üstelik kazandıkları paraya da ihtiyaçları var.

 Bu, hafif bir suçtur, bunun için kaynak harcamaya değmez.

 Suçun kanıtlanması zor olacaktır

 Taraflardan hiçbiri Polis ile konuşmak istemeyecektir

 Biz (Polis olarak), onların (yani satın alanın) evliliğini mahvedeceğiz. (Bunun üzerinde ayrıntılı olarak durulmalı.)

 

Fuhuş, toplumsal bir sorun olabilir ancak polisin görevi olan çeşitli cürümlerle yakından bağlantılıdır:

 İnsan ticareti

 Uyuşturucu

 Şiddet, hatta kasten insan öldürme

 Kara para aklama 

 Düzeni bozmak vb. vb. 

Dolayısıyla fuhuşu azaltabilirsek, bu cürümlerin sayısında da bir azalma olacaktır.

Bu yasanın öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için polis memurlarının fuhuş mekanizmaları hakkında eğitilmeleri gerekmektedir. Kadınlar neden fuhuşa sürükleniyorlar? Fuhuşun ne gibi etkileri var? Fuhuş ile alakalı riskler. Fuhuşun gerisindeki senaryolar. Para ödeyen erkek ile sömürülen kadın arasındaki dengesizlik. Kadınlar, yaptıkları hoşlarına gittiği için değil, para kazanmak için seksi ve istekli gibi davranıyorlar. Bunların çoğu, ayrıca, aracılar ve insan tüccarları tarafından öyle davranmaya zorlanıyorlar.

 

Bizler, Polis olarak fuhuş yapan kadınları risk altındaki bir grup insan olarak görmekteyiz. Her zaman, etrafta bu kadınlara zarar vermek isteyen birileri bulunabilir. Bu nedenle kadınların suçlu olarak görülmemesi, rahatsız edilmemeleri ve herhangi bir cezaya tabi tutulmamaları önemlidir.  Cezalandırılma korkusu olmadan polise her tür bilgiyi rapor edebilmek için kendilerini rahat hissetmelidirler. Kadınlara suçlu muamelesi yapılmaması, seks işçiliği yapan kadınlar ile Polis arasındaki gerilimi ortadan kaldırmaktadır. Sokakta seks işçiliği yapan bir kadının yakın bir geçmişte belirttiği gibi “Polis, işim için kötüdür ancak kendim için iyidir”. 

Satın alanları kovalamak bizleri mağdurlara ve insan ticareti yapanlara götürür. Bu yasa kullanılarak pek çok insan ticareti vak’ası tespit edilmiştir. Stokholm’da, fuhuş ile sömürülen kadınların %75’i yabancı ülkelerden gelen insan ticareti mağdurlarıdır.

Fuhuşu önleme ekiplerimizde hem polis memurları hem de sosyal hizmet görevlileri yer almaktadır. Satın alan şahıs tutuklandığında suç teşkil eden bu davranışını bırakması için sosyal hizmetlerden kendisine tavsiye, danışmanlık ve terapi gibi yardımlar da teklif edilmektedir. Aynı zamanda kadınlara da seks işçiliğini bırakmaları ve hayatlarını yeniden kurmaları için aynı şekilde onlara da yardım sağlanmaktadır.

Hükümet Desteği

Yasanın uygulanması için İsveç hükümeti tarafından ayrılan bütçe:

1. 1999- 8 milyon İsveç Kronu (grup Stokholm, Göteborg, Malmö 99-05)

2. 2004-2006- 30 milyon İsveç Kronu (operasyon vak’aları için)

3. 2008-2010- 40 milyon İsveç Kronu (10 milyon eğitim için,30 milyon da operasyon vak’aları için.)

8 milyon İsveç Kronu yasa ile çalışmaya başlamak için Stockholm, Gothenburg ve Malmö’de fuhuşu önleme ekiplerinin kurulması için kullanılmıştır.

30 milyon İsveç Kronu, operasyonlar için tahsis edilmişti ve bilgisayar ve lüks arabalar için harcanmaması gerekirdi. Bu para ile işletimsel sonuçlar almak ve insan ticareti yapanları, aracıları ve seks satın alanları demir parmaklıklar arkasına atma amacı güdülmüştü. Hangi Bölge Polis Teşkilatı’na hükümet tarafından daha fazla para verileceğini kararlaştırmak için yüksek rütbeli polis memurları ve savcılardan oluşan bir Kurul oluşturulmuştu. Bölge Polis Teşkilatı daha sonra operasyon vak’alarında izleme, dinleme, tercüme, çeviri, seyahat, vb.  kalemlerin maliyetleri ile ilgili yapmaları öngörülen masrafları Konseye sundu. Vak’alar düzenli olarak takip edilerek değerlendirildi. Harcanan para belirtilmiş ve bu paranın nasıl harcandığı ve operasyonun sonuçları hakkında hükümete bilgi verilmiştir.

40 milyon İsveç Kronu olarak tahsis edilen bütçeden yukarıda belirtildiği şekilde operasyonlar için 30 milyon İsveç Kronu harcanmıştır. 10 milyon İsveç Kronu ise eğitim masrafları için harcanmıştır.

Seks hizmeti satın alımını yasaklayan suçun uygulanmasının değerlendirilmesi – Özel Araştırma (2008-2010 )

2008 yılının Nisan ayında, Adalet Bakanı Anna Skarhed’ın başkanlığında ve hükümet tarafından atanan Özel Araştırma ekibi, seks hizmetlerinin satın alınması yasağının uygulanması ve bunun sonuçlarının değerlendirilmesi istenmiştir.

Bu değerlendirmenin başlangıç noktası, seks hizmetlerinin satın alınmasının suç teşkil etmesinin sürdürülmesi yönündeydi. Özel Araştırma ekibi, fuhuşa karışan kadın ve erkekler, fuhuş deneyimi olan kadın ve erkekler, polis ve takibat hizmetleri, sosyal hizmet görevlileri; sivil toplum, kadın hakları, insan hakları ve mağdur destek örgütleri, kamu otoriteleri ve diğer kilit paydaşlar ile görüşmüştür.

2 Temmuz 2010 tarihinde Adalet Bakanı, Özel Araştırma raporunu Hükümete sundu. Raporda, seks hizmetlerinin satın alınmasını yasaklayan yasanın etkileri hakkında yer alan sonuçlar aşağıdaki gibidir:

1. Fuhuşun sürdürülmesi ile cinsel amaçlar için yapılan insan ticareti arasında kesin bir bağ bulunmaktadır.

2. 1999 yılından sonra sokak fuhuşunda sömürülen bireylerin sayısında yarı yarıya azalma olmuştur.

3. Komşu ülkeler olan Danimarka ve Norveç’te sokakta fuhuş yapan birey sayısı, İsveç’tekinden üç kat fazladır. 

4.  Fuhuşun diğer alanlara kayması gerektiği ile ilgili endişeler boşa çıkmıştır.

5. İsveç’te diğer ülkelerde olduğu gibi internet üzerinden fuhuş artmıştır. Bu durum, mevcut yasadan değil, online teknolojilerinin genel olarak gelişmesinden kaynaklanmaktadır.

6. Internet web sayfaları/ web adresleri aracılığıyla satılan birey sayısı, Danimarka ve Norveç gibi komşu ülkelerde çok daha fazladır.

7. Kapalı yerlerde yapılan fuhuşun arttığını gösteren herhangi bir kanıt yoktur.

8. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde komşu ülkelerde fuhuşta önemli bir artış olmasına rağmen, İsveç’te benzer şekilde artış olduğuna dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu durumun, seks hizmetlerinin satın alınmasının suç haline getirilmesinden kaynaklandığını düşünmek mantıklı olur.

9. Yasak, İsveç’te organize suç ağlarının veya gruplarının oluşturulmasını engellemektedir. Ulusal Polis tarafından belirtildiği üzere, bu yasa insan ticareti yapanların ve aracıların İsveç’te tutunmalarına karşı bir bariyer görevi görmektedir.  

10. İsveç’te kamuoyu tarafından bu yasaya güçlü destek verilmektedir ve bu yasa sayesinde insan davranışlarında önemli olumlu değişiklikler meydana gelmiştir. Bu nedenle cürümlerin azaltılması konusunda yasanın hem doğrudan hem de dolaylı etkileri olmuştur.

11. Yasak, ayrıca, seks hizmeti satın alan erkekleri de caydırmaktadır. Polis ve sosyal hizmet görevlilerinin yanı sıra fuhuş deneyimi olan bireylerin görüşlerine göre; seks satın alanlar daha dikkatli davranmak zorundadırlar. Gene bu kişilere göre, yasağın yürürlüğe girdiği tarihten sonra talep önemli ölçüde azalmıştır.

12. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce fuhuş için birine para ödeyen İsveçli erkeklerin oranı %13.6 iken bu oran 2008 yılında %7.8’e düşmüştür.

13. Fuhuştaki kadınlara erişimin daha zor olabileceği, yani fuhuşun “yer altına” inebileceği ve fuhuşa itilen bireylerin durumlarının daha da kötüleşebileceğine dair duyulan kaygılara rağmen, bu yasağın fuhuş yoluyla sömürülen bireyler üzerinde olumsuz etki yaptığına dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

14. Yasa genellikle iyi bir biçimde uygulanmaktadır: polis ve savcılar tarafından yasanın uygulanması konusunda idari veya soruşturma açısından herhangi bir sorunla karşılaşmıyorlar.

15. Yasanın başarılı bir biçimde uygulanması; mevcut kaynakların bolluğuna ve adalet sisteminin önceliklerine bağlıdır.

Kovuşturmalar

Hükümetin 2010 yılı değerlendirmesinde de seks için para ödendiğine dair yapılan on kovuşturmanın sekizinde erkeklerin suçu işlediklerini kabul ettikleri yer almaktadır.  Suçunu kabul eden zanlılara genellikle hafif para cezası verilmektedir. 2001 yılından beri yapılan kovuşturmaların %85’inden çoğu, failin para cezası almasıyla sonuçlanmıştır. Değerlendirmede, ayrıca, savcıların şu ifadelerine yer verilmiştir: “Cezai hükme doğrudan bağlı olarak uygulamada henüz herhangi bir sorunla karşılaşmadıkları. Seks satın alma suçlarının genellikle soruşturulması kolay ve işlemlerinin göreceli olarak karmaşık olmadığı. Delil niteliğinde bazı sorunların olabileceği ancak bildirilen suçların hemen hemen yarısının bir bireyle ilişkilendirildiği, yani yasal işlem başlatmak, hafif para cezası vermek veya kovuşturmayı durdurma ile ilgili bir karar verilebilmiştir. İhbar edilen diğer cinsel suçlarla kıyaslandığında bu, onların iki katıdır.”

Norveç’ten Kanıtlar

Norveç, Seks Satın Alma Yasası’nı 2009 yılında kabul etmiştir.  Norveç Hükümeti tarafından talep edilen ve 2014 yılında yayımlanan bu yasanın sonuçları konusundaki araştırmada şu ifadelere yer verilmiştir: “Azalan bir piyasa ve artan bir kanun uygulaması, insan ticareti yapanlar için daha fazla risk taşımaktadır. Bu faktörler nedeniyle insan ticaretinin sağladığı kazançlar da azalmıştır. Yasa bu nedenle önemli çekim etkisi yaratan unsurları etkilemiş ve Norveç’teki insan ticareti oranını, yasanın olmadığı zamana kıyasla, azalmasını sağlamıştır”. Fuhuş ticareti de daralmıştır. Oslo’daki sokak fuhuşunun sistematik saha gözlemleri sayesinde, yasanın kabul edildiği tarihle kıyaslanınca sokak fuhuşunun %40- %65 oranında azaldığı görülmektedir.

Yasalar sadece insanları hapse atmak veya onlara ceza vermek için yapılmaz. Yasalar yapılır çünkü bizler insanların belli başlı zararlı davranışlardan kaçınmasını istiyoruz. Seks hizmetlerinin satın alınmasını yasaklayan mevzuat, özellikle savunmasız kadınlar ve kızların, erkekler ve oğlanların ciddi cinsel şiddet davranışlarına karşı korunmalarına yönelik önleyici yasa ve tedbir dizisinden bir tanesi olarak hazırlanmış olması yanısıra bunun tüm kadınların ve kızların insan haklarının korunduğu yeni bir kültürün oluşturulması için de tasarlanmıştır.

 

(Bu metin Komiser Müfettişi Kajsa Wahlberg, İsveç İnsan Ticareti Ulusal Raportörü tarafından 8 Kasım 2017’de hazırlanmıştır.)

Haberler

AB Bilgi Merkezi Mayıs 2020 Bülteni yayınlandı!
Okumak için tıklayın30.06.2020
Hizmet Sağlayıcıları Havuzu Oluşturmaya Yönelik…
"Hizmet Sağlayıcıları Havuzu Oluşturmaya Yönelik Pazar Araştırması"Çeşitli Konularda Çevrimiçi…19.06.2020
Enerji Verimliliği konulu Webinar 24 Haziran'da…
Enerji Verimliliği konulu Webinar'a davetlisiniz. #ABYeşilDüzen #EUGreenDeal   24 Haziran…18.06.2020
COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki…
COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki Etkileri ve AB’nin Eylemleri konulu webinar'a davetlisiniz.…29.05.2020

Etkinlik Takvimi

Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği Paneli
07.01.2020
14:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Kış Konseri
14.12.2019
14:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli 2019
18.10.2019
08:45

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lefkoşa Surlar İçi
19.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lapta Yürüyüş Yolu
18.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Mağusa Suriçi
16.09.2019
16:00

Details >>>
Sürdürülebilir Enerji'de Yeni Uygulamalar Semineri
10.07.2019
18:00

Details >>>
Derinya'da Bir Caz Gecesi
08.07.2019
20:30

Details >>>
Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu Konferansı
13.06.2019
09:30

Details >>>
Avrupa Günü 2019 Kutlamaları
25.05.2019
10:00

Details >>>
Döngüsel Ekonominin KOBİ'ler için Potansiyelini Keşfedin
04.04.2019
15:30

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Çeşitlilik Festivali
21.03.2019
15:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Caz Gecesi
12.03.2019
20:30

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu Sunumu
13.12.2018
15:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Semineri
26.11.2018
05:30

Details >>>
AB tarafından finanse edilen Güngör/ Koutsoventis Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Aşama II Kapasite Geliştirme Çalışmaları Tamamlanma Sunumu
22.10.2018
10:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli
18.10.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi - Araştırmacılarla Buluşma
28.09.2018
18:30

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Mağusa
12.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Girne
11.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Lefkoşa
10.09.2018
17:00

Details >>>
İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli
27.07.2018
10:30

Details >>>
Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma Konferansı
13.07.2018
10:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 2018 Lefkoşa
06.07.2018
14:00

Details >>>
LGBTi Haklarının Tanınması
26.06.2018
18:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Otello Kalesi
05.06.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2018 Kutlamaları
26.05.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Lefke
15.05.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Mağusa
09.05.2018
20:30

Details >>>
İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler Paneli
30.04.2018
10:30

Details >>>
Bedesten'de Bir Şeher Akşamı Konseri
16.04.2018
20:00

Details >>>
Çeşitlilik Festivali
10.04.2018
15:00

Details >>>
Cam Tavanı Kırma Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası Paneli
28.03.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu ve 2018 Öncelikleri Sunumu
25.01.2018
14:00

Details >>>
Kadın, Şiddet ve Medya Semineri
15.01.2018
18:00

Details >>>
Girişimcilik Ekosistemi Etkinliği
15.12.2017
14:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Paneli Lefkoşa'da
08.11.2017
14:30

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Lapithos/Lapta
25.10.2017
10:00

Details >>>
Gençlik Çevre Festivali - Yeşil Tutun, Temiz Tutun!
21.10.2017
14:00

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Trikomo/İskele
11.10.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Otomobilsiz Yaşam Günü
23.09.2017
10:30

Details >>>
Panel: Temiz, Akıllı, Paylaşımlı Ulaşım
19.09.2017
14:30

Details >>>
Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı Açılış Etkinliği Büyük Han'da
13.07.2017
06:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri
11.07.2017
18:30

Details >>>
Daha Yeşil Bir Gelecek İçin "Yeşil Meslekler"
07.07.2017
10:30

Details >>>
Otello'da Bir Yaz Gecesi
06.07.2017
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Mağusa
10.06.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Eğitim ve İş Dünyası Becerilerin Geliştirilmesi İçin Elele
23.05.2017
18:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Çeşitlilik İçinde Birlik
20.05.2017
10:00

Details >>>
Roma Antlaşması’nın 60. Yılında "Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği" Resepsiyon ve Konser
26.04.2017
19:30

Details >>>
Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu II: Yeşil Atık
20.04.2017
10:30

Details >>>
Çeşitlilik İçinde Birlik Poster Yarışması Lansmanı
19.04.2017
11:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Mağusa
30.03.2017
09:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Lefke
28.03.2017
09:30

Details >>>
Film Gösterimi "Amal" ve Tartışma
24.03.2017
18:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Çalıştayı
23.03.2017
10:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu - Mağusa
17.03.2017
15:00

Details >>>
İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
16.03.2017
10:00

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Paneli
13.03.2017
14:30

Details >>>
Eşit İşe Eşit Ücret - Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma Paneli
09.03.2017
14:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Konulu Kampanya Çalıştayı
27.02.2017
09:00

Details >>>
İnsan Hakları Film Günleri Açılış Resepsiyonu ve Film Gösterimi
26.01.2017
19:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu
17.01.2017
15:00

Details >>>
Ödül Töreni: Trafik Güvenliği Video Yarışması
13.01.2017
15:30

Details >>>
Ödül Töreni: Pil Toplama Yarışması
11.01.2017
15:00

Details >>>
Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün Paneli
06.01.2017
10:30

Details >>>
Atık Azaltma - Geri Dönüşüm Forumu
20.12.2016
09:00

Details >>>
Avrupa KOBİ Haftası 2016: "Yeşil Ekonomi" Etkinliği
15.12.2016
14:30

Details >>>
Kadına Yönelik Şiddete Dur De! Paneli
25.11.2016
10:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Video Yarışması Lansmanı
11.11.2016
10:30

Details >>>
Enerji Verimli Binalar, Yeşil Enerji Paneli
25.10.2016
15:00

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma II
21.10.2016
15:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma
18.10.2016
15:45

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
30.09.2016
09:00

Details >>>
#BeActive Paneli
28.09.2016
10:30

Details >>>
Film Gösterimi - "Aptallık Çağı"
16.08.2016
20:30

Details >>>
Flapper Swing Jazz Konseri
12.08.2016
21:00

Details >>>
Surlariçi'nde Bisiklet Turu
06.08.2016
18:00

Details >>>
Lefkoşa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
29.07.2016
09:30

Details >>>
Yeşilyurt - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
27.07.2016
09:30

Details >>>
Girne - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
26.07.2016
09:30

Details >>>
Mehmetçik - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
22.07.2016
09:30

Details >>>
Mağusa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
19.07.2016
09:30

Details >>>
Instagram Yarışması Ödül Töreni
21.06.2016
16:00

Details >>>
Film Gösterimi: YUVA
17.06.2016
20:00

Details >>>
Kompost Yapımı Atölye Çalışması
13.06.2016
16:00

Details >>>
Panel: İnşaat ve Ambalaj Atığı Yönetimi ve Geri Dönüşüm
09.06.2016
10:30

Details >>>
Yeşil Hafta 2016: Lansman ve Pil Toplama Yarışması
03.06.2016
19:00

Details >>>
Gençlik Günü - AB’nin Gençlik Politikaları ve Konuları Münazarası
28.08.2015
10:30

Details >>>
Gençlik Günü - Bilgilendirme Oturumu / Sohbet Café @ Narnia
27.08.2015
18:30

Details >>>
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci Paneli
31.07.2015
11:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Lefka/Lefke
30.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Morphou/Güzelyurt
29.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Kiados/Serdarlı
28.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Komi Kebir/Büyükkonuk
27.07.2015
18:00

Details >>>
Çevre Temalı Sergi
30.06.2015
15:00

Details >>>
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Paneli
29.06.2015
17:00

Details >>>
Yeşil Hafta Fuarı
13.06.2015
16:00

Details >>>
Doğa ve Biyoçeşitlilik Paneli
02.06.2015
10:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya
26.05.2015
15:00

Details >>>
Çocuklara Hikaye Anlatımı
23.05.2015
11:00

Details >>>
Film Gösterimi "Almanya"
20.05.2015
18:30

Details >>>
Avrupa Günü Etkinliği - Çocuklar için Resim ve Fotoğraf Yarışması
13.05.2015
17:00

Details >>>
AB Bilgi Merkezi açılıyor!
30.04.2015
11:00

Details >>>
Enerji Verimliliği Paneli
21.04.2015
15:00

Details >>>
Çocuk Tiyatrosu
18.04.2015
11:00

Details >>>
"Su için Yürü, Yaşam için Yürü" Etkinliği
22.03.2015
09:00

Details >>>
Kadın ve Liderlik Paneli
19.03.2015
10:00

Details >>>