AB Bilgi

Çevresel Uygulama Değerlendirmesi

Çevresel Uygulama Değerlendirmesi: Üye Devletlerin AB kurallarını uygulamalarına yardımcı yeni yöntem vatandaşlara, yönetimlere ve ekonomiye yarar sağlıyor.

Atık yönetimi, doğa ve biyo-çeşitlilik, hava kalitesi, su kalitesi ve yönetimi konularında AB kurallarının daha iyi uygulanması

Komisyon bugün, Avrupa çevre politikası ve ortak kuralların daha iyi uygulanmasını amaçlayan bir araç olan Çevresel Uygulama Değerlendirmesini kabul etti. Bu yeni bir sürecin başlangıcıdır. Komisyon Üye Devletlerle birlikte uygulamadaki boşlukların nedenlerini ele alacak ve acil hale gelmeden sorunlara çözüm arayacaktır.      

AB çevre mevzuatının eksiksiz uygulanması, sağlık giderlerinde ve doğrudan çevreyle ilgili giderlerin AB ekonomisinin her yıl 50 milyar Avro tasarruf etmesini sağlayabilir. Eurobarometreye göre 4 vatandaştan 3'ü kendi ülkelerinde çevrenin korunması bakımından Avrupa yasalarının gerekli olduğunu düşünürken, 5 vatandaştan 4'ü Avrupa kurumlarının yasaların doğru uygulanıp uygulanmadığını takip edebilmesi gerektiği görüşündedir.    

Çevre, Balıkçılık ve Denizcilikten sorumlu Komisyon Üyesi Karmenu Vella, konuyla ilgili şunları söyledi; "Çevreye ilişkin kuralların parça parça ve düzensiz biçimde uygulanması kimseye fayda sağlamaz. Çevreyle ilgili yasaların daha iyi uygulanmasının sağlanması yurttaşlara, kamu idarelerine ve ekonomiye yarar sağlamaktadır. Bu noktada Çevresel Uygulama Değerlendirmesi (EIR) devreye girmektedir. Avrupa Komisyonu yurttaşlarının hava ve su kalitesiyle atık yönetiminin en üst standartta olmasını sağlamada Üye Devletlere yardımcı olma konusunda kararlıdır. Bu Değerlendirme bu amaçla gerekli bilgileri, araçları ve zaman takvimini sunmaktadır."  

Bugünkü pakette şunlar yer almaktadır: ülkelerin güçlü ve zayıf yanları, ve sahip oldukları imkanları ortaya koyan 28 ülke raporu; ülke raporlarının siyasi sonuçlarını özetleyen ve hava kalitesi, atık yönetimi ve çevresel ekonomi, su kalitesi, doğanın korunması ve biyo-çeşitlilik gibi alanlarda ortak eğilimleri inceleyen bir Tebliğ; ve tüm Üye Devletlere yönelik iyileştirmelere ilişkin tavsiyeler

Değerlendirme atık yönetimi konusunda, atığın önlenmesinin tüm Üye Devletler bakımından önemli bir güçlük olmayı sürdürdüğünü göstermektedir, zira altı Üye Devlet biyo-çözünür kentsel atıklardan oluşan katı atık depolama sahalarını sınırlamakta yetersiz kalmıştır. 2020 yılına kadar AB atık politikasına tam uygum sağlanması ilave 400,000 istihdam yaratılmasını sağlayacaktır.  

Doğa ve biyo-çeşitlilik alanında birçok başarı hikayesine karşın AB'nin doğaya ilişkin mevzuatının, AB Kuşlar ve Habitatlar Direktifi Uygunluk Kontrolünde teyit edildiği üzere, daha hızlı biçimde uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde AB'de biyo-çeşitlilik kayıpları devam edecek, ekosistemlerin gelecekte insan ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmesi tehlikesini doğuracaktır.

28 Üye Devletten 23'ünde, Avrupa genelinde toplam 130'u aşkın şehirde hava kalitesi standartları halen aşılmaktadır. Ulaştırma, hava kalitesi problemlerinin başlıca kaynağıdır. Hastalıklara sebebiyet veren en kötü ikinci çevresel etken olan çevresel gürültünün azaltılmasına yönelik çalışmalar arttırılmalıdır. 

Su kalitesi ve yönetimi konusunda, Üye Devletlerin birçoğu kentsel atık suyun toplanması ve arıtılması konusunda ilgili kurallara tam uyum sağlama çabasında olup 13'ü AB nezdinde yasal süreçle karşı karşıyadır.   Nitrat konsantrasyonu ve ötrofikasyon düzeyleri hem hemen tüm Üye Devletlerde ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir.

Birçok Üye Devlet için bu durumun temelinde yatan nedenler ortaktır; idari kurumlar arasında yetersiz koordinasyon, kapasite yetersizliği, bilgi ve veri eksikliği.

EIR paketinin uygulamaya geçirilmesinin ardından her Üye Devlet ile görüşmeler yapılacak, Üye Devletlerin birbirlerine uzmanlıklarıyla yardımcı olacakları bir akran-akrana destek aracı uygulamaya konulacak, ve Çevre Konseyi ile siyasi görüşmeler başlatılacaktır. 

Ön bilgi

Üzerinde mutabık kalınan kurallar gerektiği şekilde uygulanmadığı takdirde Komisyon yasal süreci başlatabilir. Buna sebebiyet vermemek adına Komisyon çevre politika ve kurallarını daha iyi uygulamalarını sağlamak üzere EIR aracılığıyla Üye Devletlerle birlikte çalışacaktır. 

EIR, Komisyon'un, mevcut mevzuat ve politikalarının daha iyi uygulanmasını içeren Daha İyi Düzenleme politikasının bir parçasıdır. 

Daha fazla Bilgi için  

Tebliğ ve Ek: "AB Çevresel Uygulama Değerlendirmesi: Ortak güçlükler ve daha iyi sonuç almak için çabaları birleştirmenin yolu"

Bilgi notları: 28 Ülke raporu

Çevresel Uygulama Değerlendirmesi web sitesi

 

Haberler

AB Bilgi Merkezi Mayıs 2020 Bülteni yayınlandı!
Okumak için tıklayın30.06.2020
Hizmet Sağlayıcıları Havuzu Oluşturmaya Yönelik…
"Hizmet Sağlayıcıları Havuzu Oluşturmaya Yönelik Pazar Araştırması"Çeşitli Konularda Çevrimiçi…19.06.2020
Enerji Verimliliği konulu Webinar 24 Haziran'da…
Enerji Verimliliği konulu Webinar'a davetlisiniz. #ABYeşilDüzen #EUGreenDeal   24 Haziran…18.06.2020
COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki…
COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki Etkileri ve AB’nin Eylemleri konulu webinar'a davetlisiniz.…29.05.2020

Etkinlik Takvimi

Avrupa Birliği'nde Ürün Güvenliği Paneli
07.01.2020
14:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Kış Konseri
14.12.2019
14:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli 2019
18.10.2019
08:45

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lefkoşa Surlar İçi
19.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Lapta Yürüyüş Yolu
18.09.2019
16:00

Details >>>
Daha iyi bir yaşam için #BirlikteYürüyelim - Mağusa Suriçi
16.09.2019
16:00

Details >>>
Sürdürülebilir Enerji'de Yeni Uygulamalar Semineri
10.07.2019
18:00

Details >>>
Derinya'da Bir Caz Gecesi
08.07.2019
20:30

Details >>>
Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu Konferansı
13.06.2019
09:30

Details >>>
Avrupa Günü 2019 Kutlamaları
25.05.2019
10:00

Details >>>
Döngüsel Ekonominin KOBİ'ler için Potansiyelini Keşfedin
04.04.2019
15:30

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Çeşitlilik Festivali
21.03.2019
15:00

Details >>>
Lefkoşa'da Bir Caz Gecesi
12.03.2019
20:30

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu Sunumu
13.12.2018
15:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Semineri
26.11.2018
05:30

Details >>>
AB tarafından finanse edilen Güngör/ Koutsoventis Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Aşama II Kapasite Geliştirme Çalışmaları Tamamlanma Sunumu
22.10.2018
10:00

Details >>>
AB İnsan Ticareti ile Mücadele Günü Paneli
18.10.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi - Araştırmacılarla Buluşma
28.09.2018
18:30

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Mağusa
12.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Girne
11.09.2018
17:00

Details >>>
AB Gıda Güvenliğini Nasıl Sağlıyor - Lefkoşa
10.09.2018
17:00

Details >>>
İnşaat ve Plastik Atıklarının Azaltılması Paneli
27.07.2018
10:30

Details >>>
Kurumsal Küme Yönetişimi ve Ağ Oluşturma Konferansı
13.07.2018
10:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri 2018 Lefkoşa
06.07.2018
14:00

Details >>>
LGBTi Haklarının Tanınması
26.06.2018
18:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Otello Kalesi
05.06.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2018 Kutlamaları
26.05.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Lefke
15.05.2018
20:30

Details >>>
Avrupa Günü Konseri - Mağusa
09.05.2018
20:30

Details >>>
İklim Değişikliği ve Yeni Meslekler Paneli
30.04.2018
10:30

Details >>>
Bedesten'de Bir Şeher Akşamı Konseri
16.04.2018
20:00

Details >>>
Çeşitlilik Festivali
10.04.2018
15:00

Details >>>
Cam Tavanı Kırma Yöntemi Olarak Cinsiyet Kotası Paneli
28.03.2018
10:00

Details >>>
Avrupa Birliği'nin Durumu ve 2018 Öncelikleri Sunumu
25.01.2018
14:00

Details >>>
Kadın, Şiddet ve Medya Semineri
15.01.2018
18:00

Details >>>
Girişimcilik Ekosistemi Etkinliği
15.12.2017
14:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü Paneli Lefkoşa'da
08.11.2017
14:30

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Lapithos/Lapta
25.10.2017
10:00

Details >>>
Gençlik Çevre Festivali - Yeşil Tutun, Temiz Tutun!
21.10.2017
14:00

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü - Trikomo/İskele
11.10.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Otomobilsiz Yaşam Günü
23.09.2017
10:30

Details >>>
Panel: Temiz, Akıllı, Paylaşımlı Ulaşım
19.09.2017
14:30

Details >>>
Sivil Toplum İş Başında VI Hibe Programı Açılış Etkinliği Büyük Han'da
13.07.2017
06:00

Details >>>
Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri
11.07.2017
18:30

Details >>>
Daha Yeşil Bir Gelecek İçin "Yeşil Meslekler"
07.07.2017
10:30

Details >>>
Otello'da Bir Yaz Gecesi
06.07.2017
20:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Mağusa
10.06.2017
10:00

Details >>>
Etkinlik: Eğitim ve İş Dünyası Becerilerin Geliştirilmesi İçin Elele
23.05.2017
18:30

Details >>>
Avrupa Günü 2017 - Çeşitlilik İçinde Birlik
20.05.2017
10:00

Details >>>
Roma Antlaşması’nın 60. Yılında "Avrupa Birliği’nin Bugünü ve Geleceği" Resepsiyon ve Konser
26.04.2017
19:30

Details >>>
Atık Önleme ve Geri Dönüşüm Forumu II: Yeşil Atık
20.04.2017
10:30

Details >>>
Çeşitlilik İçinde Birlik Poster Yarışması Lansmanı
19.04.2017
11:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Mağusa
30.03.2017
09:30

Details >>>
Avrupa Araştırmacılar Gecesi Bilim ve Eğlence Günü Lefke
28.03.2017
09:30

Details >>>
Film Gösterimi "Amal" ve Tartışma
24.03.2017
18:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Çalıştayı
23.03.2017
10:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu - Mağusa
17.03.2017
15:00

Details >>>
İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
16.03.2017
10:00

Details >>>
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası Paneli
13.03.2017
14:30

Details >>>
Eşit İşe Eşit Ücret - Tüm Bireylerin Dahil Olduğu Kalkınma Paneli
09.03.2017
14:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Konulu Kampanya Çalıştayı
27.02.2017
09:00

Details >>>
İnsan Hakları Film Günleri Açılış Resepsiyonu ve Film Gösterimi
26.01.2017
19:00

Details >>>
Juncker Komisyonu'nun 2 Yılı Sunumu
17.01.2017
15:00

Details >>>
Ödül Töreni: Trafik Güvenliği Video Yarışması
13.01.2017
15:30

Details >>>
Ödül Töreni: Pil Toplama Yarışması
11.01.2017
15:00

Details >>>
Engelli Bir Bireyin Yaşamından Bir Gün Paneli
06.01.2017
10:30

Details >>>
Atık Azaltma - Geri Dönüşüm Forumu
20.12.2016
09:00

Details >>>
Avrupa KOBİ Haftası 2016: "Yeşil Ekonomi" Etkinliği
15.12.2016
14:30

Details >>>
Kadına Yönelik Şiddete Dur De! Paneli
25.11.2016
10:30

Details >>>
Trafik Güvenliği Video Yarışması Lansmanı
11.11.2016
10:30

Details >>>
Enerji Verimli Binalar, Yeşil Enerji Paneli
25.10.2016
15:00

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma II
21.10.2016
15:45

Details >>>
AB İnsan Ticaretini Önleme Günü Film Gösterimi ve Tartışma
18.10.2016
15:45

Details >>>
Avrupa Bilim ve Eğlence Günü
30.09.2016
09:00

Details >>>
#BeActive Paneli
28.09.2016
10:30

Details >>>
Film Gösterimi - "Aptallık Çağı"
16.08.2016
20:30

Details >>>
Flapper Swing Jazz Konseri
12.08.2016
21:00

Details >>>
Surlariçi'nde Bisiklet Turu
06.08.2016
18:00

Details >>>
Lefkoşa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
29.07.2016
09:30

Details >>>
Yeşilyurt - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
27.07.2016
09:30

Details >>>
Girne - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
26.07.2016
09:30

Details >>>
Mehmetçik - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
22.07.2016
09:30

Details >>>
Mağusa - Kendini Geliştir, Kariyer Fırsatlarını Artır Atölye Çalışması
19.07.2016
09:30

Details >>>
Instagram Yarışması Ödül Töreni
21.06.2016
16:00

Details >>>
Film Gösterimi: YUVA
17.06.2016
20:00

Details >>>
Kompost Yapımı Atölye Çalışması
13.06.2016
16:00

Details >>>
Panel: İnşaat ve Ambalaj Atığı Yönetimi ve Geri Dönüşüm
09.06.2016
10:30

Details >>>
Yeşil Hafta 2016: Lansman ve Pil Toplama Yarışması
03.06.2016
19:00

Details >>>
Gençlik Günü - AB’nin Gençlik Politikaları ve Konuları Münazarası
28.08.2015
10:30

Details >>>
Gençlik Günü - Bilgilendirme Oturumu / Sohbet Café @ Narnia
27.08.2015
18:30

Details >>>
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci Paneli
31.07.2015
11:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Lefka/Lefke
30.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Morphou/Güzelyurt
29.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Kiados/Serdarlı
28.07.2015
18:00

Details >>>
Kırsal Kalkınma Turları - Komi Kebir/Büyükkonuk
27.07.2015
18:00

Details >>>
Çevre Temalı Sergi
30.06.2015
15:00

Details >>>
Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Paneli
29.06.2015
17:00

Details >>>
Yeşil Hafta Fuarı
13.06.2015
16:00

Details >>>
Doğa ve Biyoçeşitlilik Paneli
02.06.2015
10:30

Details >>>
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sosyal Medya
26.05.2015
15:00

Details >>>
Çocuklara Hikaye Anlatımı
23.05.2015
11:00

Details >>>
Film Gösterimi "Almanya"
20.05.2015
18:30

Details >>>
Avrupa Günü Etkinliği - Çocuklar için Resim ve Fotoğraf Yarışması
13.05.2015
17:00

Details >>>
AB Bilgi Merkezi açılıyor!
30.04.2015
11:00

Details >>>
Enerji Verimliliği Paneli
21.04.2015
15:00

Details >>>
Çocuk Tiyatrosu
18.04.2015
11:00

Details >>>
"Su için Yürü, Yaşam için Yürü" Etkinliği
22.03.2015
09:00

Details >>>
Kadın ve Liderlik Paneli
19.03.2015
10:00

Details >>>